Zoekresultaat: 172 artikelen

x
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 18 mei 2005, nr. 200407931/1, Westland (voorheen Naaldwijk)/handhaving

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Uit het feit dat het college van burgemeester en wethouders, gezien de aan het geldende bestemmingsplan ten grondslag liggende gedegen inventarisatie van bouwen en gebruik binnen het plangebied, vóór de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan op de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 18 mei 2005, nr. 200407773/1, Nunspeet/handhaving

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden De bestuursrechter behoort als regel niet op de voet van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. Uitgangspunt is dat de uitoefening van deze bevoegdheid bij het bestuursorgaan berust.
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Artikel

Rechtsbescherming betreffende het bestemmingsplan en het zelfstandig projectbelsuit na de inwerkingtreding van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Belanghebbende, Openbare voorbereidingsproc[...], Bestuursrechter, Bestemmingsplan, Kenbaarheid, Afdeling bestuursrechtspraa[...], Rechtsbescherming, Gemeente, Luchtkwaliteit, Reclamant
Auteurs Niemeijer, T. en Robbe, J.

Niemeijer, T.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 9 februari 2005, nr. 200401688/1, Leeuwarden/bestemmingsplan ‘Leeuwarden-Zuid, fase A’

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Het voorliggende bestemmingsplan is het eerste ruimtelijke plan als bedoeld in het Besluit milieu-effectrapportage 1994 dat voorziet in de bouw van 6500 woningen in het gehele gebied De Zuidlanden. Het wettelijk verplichte onderzoek naar de
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 juli 2004, nr. 200301816/1; Zuid-Holland/streekplan 'Zuid-Holland West'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden De rode contour ter hoogte van de Oostvlietpolder in de gemeente Leiden. Verweerders hebben niet afdoende gemotiveerd waarom in dit geval aan het rijksbeleid, dat is gericht op het vrijwaren van verstedelijking van het gebied waarin de Oostvlietpolder is gelegen, kan worden voorbijgegaan. Evenmin hebben zij afdoende gemotiveerd
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 juli 2004, nr. 200308022/1; Zijpe/aanlegvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Aanlegvergunning. Toetsingscriterium mede opgenomen in de beschrijving in hoofdlijnen van het bestemmingsplan. Criterium ‘dat het blijvend omzetten van graslanden voor bollencultures een incidenteel karakter moet hebben, zodanig dat geen grote aaneengesloten bollenvelden ontstaan’
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juli 2004, nr. 200305456/1; Arnhem/bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Westervoortsedijk'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Omdat (raam)prostitutie kan worden aangemerkt als (dienstverlenende) bedrijvigheid behoeven (raam)prostitutiebedrijven in beginsel niet uitgesloten te zijn van vestiging op een bedrijventerrein. In aanmerking nemende dat op het bedrijventerrein in kwesti
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 juni 2004, nr. 200306687/1; Dinxperlo/vrijstelling ex artikel 19, tweede lid, van de WRO en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Gedeputeerde staten kunnen geen hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de rechtbank inzake een beroep tegen een in bezwaar gehandhaafd besluit om met toepassing van artikel 19, tweede lid, van de WRO vrijstelling een bouwvergunning te verlenen.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 10 november 2004, nr. 200306936/1, Utrecht/bestemmingsplan ‘Voordorp-Voorveldse polder’.

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden In strijd met de rechtszekerheid zijn bouwwerken die zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan doch waarvoor wel bouwvergunning is verleend, en bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning was vereist, van het overgangsrecht uitgezonderd. Niet is gemotiveerd welk onderscheid vanuit ruimtelijk oogpunt bestaat tussen prostitutie als een aan huis verbonden beroep en andere vormen van een aan huis verbonden beroep, respectievelijk prostitutie als beroepsmatige dienstverlening en andere vormen van beroepsmatige dienstverlening.
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 oktober 2004, nr. 200305883/1, Epe/bestemmingsplan ‘Schaveren 2002’.

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden De verleende persoonsgebonden gedoogverklaring moet worden beschouwd als het wraken van het met het voorgaande bestemmingsplan strijdige gebruik voor permanente bewoning. Deze wraking staat eraan in de weg dat het gebruik van het pand voor permanente bew
Auteurs Erkens, M.

Erkens, M.
Artikel

Het intrekken van bouwvergunningen; Recente ontwikkelingen in de jurisprudentie

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Bouwvergunning, Vergunninghouder, Bouw, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwwerk, Gemeente, Voorwaarde, Intrekkingsbevoegdheid, Bestuursorgaan, Sloop
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2004
Trefwoorden bestemmingsplan, gemeente, woning, perceel
Auteurs Janssen, B. en Nijmeijer, T., Weijer, P. de

Janssen, B.

Nijmeijer, T., Weijer, P. de
Toont 161 - 172 van 172 gevonden teksten
1 2 3 4 5 6 7 9 »
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.