Zoekresultaat: 183 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2005 x Rubriek Jurisprudentie x
Jurisprudentie

ABRvS 20 oktober 2004 nr. 200308425/1 inzake artikel 17.2 Wm (GS Zuid-Holland).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Een voorschrift waarin is vastgelegd binnen welk tijdsbestek een ongewoon voorval moet worden gemeld, verdraagt zich niet met het systeem van de Wet milieubeheer.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 oktober 2004 nr. 200400844/1 inzake artikel 4 EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn), artikel 10 EG-Verdrag en artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht (GS Limburg).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Lidstaten en hun organen dienen zich tot het moment van vaststelling door de Commissie van habitatgebieden te onthouden van activiteiten die de verwezenlijking van het door de Habitatrichtlijn voorgeschreven resultaat ernstig in gevaar zouden kunnen bre
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Rechtbank Amsterdam 5 oktober 2004 nr. AWB 04/4113 WET inzake artikel 6, derde lid, eerste volzin EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Artikel 6, derde lid, eerste volzin van de Habitatrichtlijn brengt een getrapte toetsing mee. Het bevoegd gezag heeft niet voldaan aan de op hem rustende last om aan te tonen dat wordt voldaan aan de habitatcriteria.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 29 september 2004 nr. 200307287/1 inzake artikel 8.1 en artikel 8.11, derde lid Wm (GS Limburg).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Geurvoorschriften in onderliggende vergunning hebben ook betrekking op een later vergunde verandering van de inrichting.
Auteurs Redactie

Redactie

Redactie
Jurisprudentie

2005/4 Huisarts; weigering afgifte verklaring van overlijden: berisping

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. A.P.M. Houtman, voorzitter, mrs. E.J. van Sandick en H.S. Pruiksma, leden-juristen en H.J. Blok en M.G.M. Smid-Oostendorp, leden-beroepsgenoten en mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 21 december 2004.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 2 2005
Auteurs


Jurisprudentie

2005/13 Tandarts; uitvoeren voorbehouden handeling behoort niet tot deskundigheidsgebied van de mondhygiënist; mondhygiënist onvoldoende bekwaam; tandarts (opdrachtgever) verantwoordelijk; gegrond

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mrs. M. Wigleven en H.S. Pruiksma, leden-juristen en dr. J.M. van Doorne en P. Hanedoes, leden-beroepsgenoten en mr. H.J. Lutgert, secretaris) d.d. 1 februari 2005.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 3 2005
Auteurs


Jurisprudentie

2005/5 Gynaecoloog; verantwoordelijkheid voor arts-assistent; supervisie: ongegrond

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mrs. A.D.R.M. Boumans en A.H.A. Scholten, leden-juristen en prof. dr. G.H.A. Visser en dr. R.T. Ottow, leden-beroepsgenoten en mr. H.J. Lutgert, secretaris) d.d. 16 december 2004.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 2 2005
Auteurs
Jurisprudentie

2005/09 Gynaecoloog; vordering tot schadevergoeding bij niet-nakoming behandelingsovereenkomst afgewezen

Gerechtshof Amsterdam (mrs. Los, Den Boer en Cortenraad) d.d. 4 november 2004.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 3 2005
Auteurs


Jurisprudentie

2005/14 Huisarts; schending beroepsgeheim op grond van conflict van plichten; ongegrond

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mrs. L.F. Gerretsen-Visser en H.S. Pruiksma, leden-juristen en B.P.M. Schweitzer en M.G.M. Smid-Oostendorp, leden-beroepsgenoten en mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 10 februari 2005.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 3 2005
Auteurs
Jurisprudentie

2005/12 Gynaecoloog; niet verantwoordelijk voor geringe personele bezetting in het ziekenhuis gedurende nacht-/weekenddiensten, doch wel verantwoordelijk voor het onvoldoende afstemmen van haar beleid ten opzichte van patiënte, gegeven haar bekendheid met de personele bezetting; gegrond

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. A.P.M. Houtman, voorzitter, mrs. R.A. Torrenga en M.M.A. Gerritzen-Gunst, leden-juristen, dr. H.J. van der Reijden en prof. dr. G.H.A. Visser, leden-beroepsgenoten en mr. D.M. Looten, secretaris) d.d. 20 januari 2005.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 3 2005
Auteurs


Jurisprudentie

2005/11 Directeur patiëntenzorg, arts; reikwijdte tuchtrecht Wet BIG; beroep directeur patiëntenzorg in artikel 47 Wet BIG geen ‘hoedanigheid’ die valt onder de werkingssfeer van de tuchtrechtspraak; niet-ontvankelijk

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. A.P.M. Houtman, voorzitter, mrs. R.A. Torrenga en M.M.A. Gerritzen-Gunst, leden-juristen, dr. H.J. van der Reijden en prof. dr. G.H.A. Visser, leden-beroepsgenoten en mr. D.M. Looten, secretaris) d.d. 20 januari 2005.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 3 2005
Auteurs


Jurisprudentie

2005/10 Psychiater; reikwijdte tuchtrecht Wet BIG; het doen van uitlatingen in de media over de gezondheidstoestand van klager betreft geen handeling op het gebied van de individuele gezondheidszorg in de zin van artikel 1 Wet BIG; artikel 47 Wet BIG niet van toepassing; niet- ontvankelijk

Regionaal Tuchtcollege Groningen (mr. T. Duursma, voorzitter, drs. J.U.R. Niewold, lid-geneeskundige, drs. R. van der Eijk, lid-geneeskundige, drs. H. Donkers, lid-geneeskundige, mw. mr. D.M. Schuiling, lid-jurist, bijgestaan door mr. J.W. Kastelein, secretaris) d.d. 22 november 2004 (m.nt. prof. mr. B. Sluijters).

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 3 2005
Auteurs


Jurisprudentie

2005/23 Huisarts; verantwoordelijkheid voor handelen assistente op dokterspost: ongegrond

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter; mrs. W. Jonkers en H.S. Pruiksma, leden-juristen; en F.M.M. van Exter en M.G.M. Smid-Oostendorp, leden-beroepsgenoten; mr. H.J. Walter-Ebbenhout, secretaris) d.d. 1 februari 2005.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 4 2005
Auteurs


Jurisprudentie

2005/46 Zenuwarts; medische rapportage zonder persoonlijk onderzoek, zorgvuldigheidseisen medische rapportage: ongegrond

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. H. Uhlenbeck-Lagerweij, voorzitter; mrs. A.D.R.M. Boumans en W. Jonkers, leden-juristen en M.A.P.E. Bulder-Van Beers en H.J. Dalewijk, leden-beroepsgenoten en mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 7 juni 2005.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 8 2005
Auteurs


Jurisprudentie

2005/47 Verpleegkundige; tekortschietende zorg bij eerste opvang van gezondheidsklachten van asielzoekers: gegrond

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. H. Uhlenbeck-Lagerweij, voorzitter, mrs. J.K.M. Gevers en H.S. Pruiksma, leden-juristen, S.C. Gosker en drs. D.A. Polhuis, leden-beroepsgenoten en mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 12 juli 2005.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 8 2005
Auteurs


Jurisprudentie

2005/27 Neuroloog; schending beroepsgeheim? Aangeklaagde deskundige heeft zich gewend tot andere neuroloog, die bij wege van second opinion over dezelfde casus had geadviseerd. Klacht ongegrond.

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. K.E. Mollema, voorzitter, mrs. A.J.M. Kaptein en W. Jonkers, leden-juristen, mr. M.A.P.E. Bulder-van Beers en dr. M.M. Veering, leden -beroepsgenoten en mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 10 mei 2005 .

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 5 2005
Auteurs


Jurisprudentie

2005/28 Dermatoloog; handelen in strijd met de zorg die hij behoorde te betrachten; art. 47 lid 1 onderdeel a Wet BIG; klacht ongegrond

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen (mr. T. Duursma, voorzitter, drs. S.C. Plaggemars, drs. J.U.R. Niewold en dr. C.M.A. Bijleveld, leden-geneeskundigen, mw. mr. C.P. van Gastel, lid -jurist, mr. J.Sj. Dijkstra, secretaris) d.d. 27 mei 2004 .

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 5 2005
Auteurs


Toont 161 - 180 van 183 gevonden teksten
1 2 3 4 5 6 7 9
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.