Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 1493 artikelen

x
Jaar 2017 x
ECJ Court Watch

Case C-189/16. Social security

Boguslawa Zaniewicz-Dybeck – v – Pensionsmyndigheten, reference lodged by the Swedish Högsta förvaltningsdomstolen on 4 April 2016

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 4 2017

  Between 2008 and 2016, around 7000 Asda employees working in retail stores (who were largely women) issued equal pay claims in the Manchester Employment Tribunal (‘ET’). The Claimants argued that retail store workers carry out work of ‘equal value’ to the predominantly male workforce working in the distribution centres, meaning they were appropriate comparators for the purposes of an equal pay claim. The ET upheld their claim, even though the stores and distribution centres were run by different departments and the rates of pay set by a different method. Asda appealed to the EAT, which dismissed all grounds of appeal and upheld the ET’s decision, allowing the UK’s largest private-sector group equal pay claim to proceed.


Katie Johnston
Katie Johnston is a Senior Associate at Lewis Silkin LLP.

  Kruimelgevallenregeling. Tijdelijke vergunning. Aanvang termijn tien jaar.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Melkveehouderij. Regeling inzake hoogte meidoornhaag. Emissieplafond in plaats van dieraantallen.

  Een begunstigingstermijn is er niet op gericht de mogelijke legalisering van niet-vergunde activiteiten af te wachten.

  Gevolgen van enige betekenis. Hogere regelgeving verplicht tot toetsing plattelandswoning aan luchtkwaliteitseisen.

  Hoogspanningsleiding. Gezondheidsschade.

  Overlast AWACS-vliegtuigen en gebruik ander type vliegtuig ten onrechte niet onderzocht.

  Vergunningvrij bouwen. Belemmering omliggende bedrijven.

  Kruimelgevallenregeling. Niet-ingrijpende herinrichting openbaar gebied. Commercieel terras.

  Overzichtsuitspraak Ladder voor duurzame verstedelijking.

  Het indienen van nieuwe beroepsgronden later dan drie weken nadat de StAB is verzocht om advies uit te brengen, is in strijd met een goede procesorde. Dit geldt echter niet voor louter procedurele beroepsgronden.


Rut Wingens

Sophie Ravelli

  Geurregeling. Voorafgaande toets aan een milieunorm. Planregels in strijd met wettelijke systeem. Binnenplanse omgevingsvergunning. Cumulatieve geurbelasting. Regeling achtergrondbelasting in bestemmingsplan.

  Erfafscheiding. Toepassing Bor. Bijbehorend bouwwerk. Functionele verbondenheid. Intentie bij het oprichten van een bouwwerk.

  Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) voldoet niet aan de daarvoor in de Europese en Nederlandse regelgeving gestelde eisen. Opdracht om een luchtkwaliteitsplan vast te stellen dat aan de regelgeving voldoet.

  Vrees voor het ontstaan van gezondheidsschade is in het kader van de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade niet van belang.


Berthy van den Broek

  Procesbelang kan bestaan uit geleden schade vanwege het besluit. In dit geval heeft appellante het verband tussen beide aannemelijk gemaakt.

  Feitelijk gebruik is bepalend voor beantwoording vraag of aan een dienstwoning of bedrijfswoning bescherming toekomt.

  Invulling van criterium ‘gevolgen van enige betekenis’.

  Weigering omgevingsvergunning vanwege mogelijke verdichting en aantasting zichtlijnen. Rekening houden met vergunningvrij bouwen. Voorschriften bij omgevingsvergunning.

Toont 161 - 180 van 1493 gevonden teksten
1 2 5 6 7 9 11 12 13 49 50
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.