Zoekresultaat: 20 artikelen

x

  Hoogspanningsleiding. Gezondheidsschade.

  Vrees voor het ontstaan van gezondheidsschade is in het kader van de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade niet van belang.


Berthy van den Broek

  Overwegingen normaal maatschappelijk risico.


Berthy van den Broek
Artikel

Het effect van de slachtofferverklaring op straftoemeting: een experimenteel onderzoek onder rechtenstudenten

Tijdschrift Tijdschrift voor Criminologie, Aflevering 1 2013
Trefwoorden victim impact statement, sentence, written, videotape, injuries
Auteurs Mr. Maaike Kampen, Dr. Jan de Keijser en Mr. dr. Ard Schoep
SamenvattingAuteursinformatie

  Annually hundreds of victims make use of their right to speak in court. Victims often expect this will result in more punitive sentences. According to judges this is unlikely. This experiment among law students examines the influence of victim impact statements (VIS) on the sentencing outcome. Furthermore the effect of how the statement is delivered is examined. Is there a difference between the VIS as document in the case file and one delivered by the victim in court? Does it matter if the victim still has visible injuries? Study findings indicate that neither the presence of a VIS, nor the mode of delivery and visible injuries affect sentence length.


Mr. Maaike Kampen
Mr. P.M. Kampen is parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie in Den Haag.

Dr. Jan de Keijser
Dr. J.W. de Keijser is universitair hoofddocent criminologie aan de Universiteit Leiden, Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Mr. dr. Ard Schoep
Mr. dr. G.K. Schoep is universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden, Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

  Milieuvergunning terecht geweigerd wegens gevaar van verspreiding van dierziekten


Valérie van ’t Lam

  Een analyse van de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over de verplichting van staten om indirecte schade te vergoeden in situaties van onteigening en situaties zonder onteigening. De verplichting om die indirecte schade te vergoeden lijkt voor beide situaties verschillend. Die rechtspraak verdient kritiek.


Mr. D.G.J. Sanderink
Mr. D.G.J. (Dirk) Sanderink is promovendus bij de sectie bestuursrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen.

  Bepalingen bestemmingsplan buiten toepassing vanwege artikel 10 EVRM.

  In recent years there is an increasing trend towards semi-public space. This article seeks to explain this trend. As the heterogeneity of society grows, it becomes more difficult to deal with different groups within one's living environment. Residents prefer a sheltering living environment that attracts similar groups and excludes those they would rather avoid. Social engineering through architecture has a long history: municipalities used to combine the design of neighbourhoods and public spaces with a social agenda of community building. Later, as society evolved, the prevention of friction between people and the creation of public meeting places became leading principles, but never exclusion. However, public housing associations and developers are increasingly accommodating preferences for sheltered living environments by the creation of collective space, appropriating public space and the temporary use of undeveloped space. Three cases illustrate this.


L. Bijlsma
Drs. Like Bijlsma is verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag.

M. Galle
Drs. Maaike Galle is verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag.

J. Tennekes
Drs. Joost Tennekes is verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag.

Liefhebber, H.
Jurisprudentie

ABRvS 20 mei 2009, nr. 200804144/1 (GS Zuid-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 3 2009
Auteurs Valérie van ‘t Lam
Samenvatting

  Vernietiging vergunning wegens visuele hinder.


Valérie van ‘t Lam
Jurisprudentie

ABRvS 13 augustus 2008, nr. 200800804/1, Apeldoorn/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2008
Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Zorgvuldigheid, Bestemmingsplan, Deskundigenadvies, Geluidhinder, Kwekerij, Overlast, Ruimtelijke ordening, Visuele hinder
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 29 november 2006, nr. 200509566/1, Nieuwegein/bestemmingsplan 'Het Klooster 2004, correctieve herziening'

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Concentratie, Ruimtelijke ordening, Woning, Luchtkwaliteit, Ondernemingsactiviteit, Stikstofdioxide, College van burgemeester en wethouders, Bedrijfsvoering, Bouwwerk, Gemeente
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 5 april 2006, nr. 200504849/1, Oudewater/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Bestemmingsplan, Woning, Stichting, Bezwaarschrift, Rechtsgevolg, Administratief recht, Exploitatie, Hinder, Parkeren, Planschade
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 16 februari 2005, nr. 200405603/1, Haarlemmermeer/bestemmingsplan ‘Waterstrook Ringvaart Haarlemmermeerpolder’

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Het brengen van bestaand legaal gebruik onder een persoonsgebonden overgangsrecht moet in het algemeen worden beschouwd als een te ingrijpende inbreuk op de bestaande rechten en belangen.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 9 februari 2005, nr. 200406606/1, Sint-Michielsgestel/vrijstelling en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Voor het verlenen van een bouwvergunning voor een zendmast behoeft geen vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel 19 van de WRO te worden gevolgd, mits is voldaan aan de voorwaarde dat de zendmast noodzakelijk is voor de uitoefening van de door
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden ABRvS 21 juni 2004, nr. 200303698/1 (Oostermeer): Wet milieubeheer, artikel 8.8, lid 3 aanhef en onder a Algemene wet bestuursrecht artikel 3:2. Tweeledig toetsingskader voor een inrichting die deels op en deels buiten een gezoneerd industrieterrein ligt. In geding is de revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 22 januari 2003, nr. 200106372/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Bunnik. De gemeenteraad heeft het planschadeverzoek afgewezen vanwege voorzienbaarheid door een voorbereidingsbesluit
Auteurs Redactie

Redactie

Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.