Zoekresultaat: 25 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2010 x Rubriek Article x

    In het afgelopen decennium is in de (lagere) jurisprudentie op uiteenlopende wijze geoordeeld over de omvang van de 403-aansprakelijkheid van de moedermaatschappij voor uit arbeids- en andere duurovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen van haar vrijgestelde groepsmaatschappij (hierna dochtermaatschappij). De centrale vraag daarbij was telkens of deze aansprakelijkheid alleen geldt voor verplichtingen voortvloeiend uit tijdens de aansprakelijkstellingstelling aangegane arbeidsovereenkomsten of tevens voor verplichtingen voortvloeiend uit voor de aansprakelijkstelling aangegane arbeidsovereenkomsten en, indien dat laatste het geval was, of de aansprakelijkheid dan alleen voor gedurende de aansprakelijkstelling uit arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen geldt of ook voor daarvoor reeds uit arbeidsovereenkomsten ontstane verplichtingen.


J.P.H. Zwemmer
Mr. J.P.H. Zwemmer is advocaat te Amsterdam en promovendus bij het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam.

    Het aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegekende instrument van algemeenverbindendverklaring is sinds 1937 opgenomen in de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (verder: Wet Avv). Het doel van deze wet is ondergraving van een cao door concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Algemeenverbindendverklaring ordent hierbij op twee wijzen: zij ordent de concurrentie op de afzetmarkt en zij brengt ordening op de arbeidsmarkt teweeg. Het effect van algemeenverbindendverklaring is dat alle werkgevers binnen de betreffende bedrijfstak en alle bij hen in dienst zijnde werknemers die betrokken zijn bij de cao wier bepalingen algemeen verbindend worden verklaard, aan hetzelfde rechtsregime onderworpen zijn. Afwijkende afspraken zijn nietig ingevolge het bepaalde in art. 3 Wavv.


R.M. Beltzer
Article

Access_open 'Dispensatie onder de loep'

Tijdschrift ARBAC, oktober 2010
Auteurs Dr. M.F.P. Rojer en mr. C.M.T. van der Veldt
SamenvattingAuteursinformatie

    Sinds januari 2007 past de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gewijzigd dispensatiebeleid toe. Aanleiding daarvoor was de constatering dat in de voorafgaande jaren in een aantal gevallen op oneigenlijke wijze gebruik was gemaakt van de mogelijkheid tot dispensatie van algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen. Tegenwoordig zijn aan het verkrijgen van dispensatie verschillende condities verbonden. Behalve het hebben van een rechtsgeldige cao, dienen betrokken partijen onafhankelijk van elkaar te zijn én de dispensatieverzoekende partijen dienen met hun eigen cao zwaarwegende argumenten te hebben waarom het besluit tot algemeenverbindendverklaring op hen niet van toepassing zou moeten zijn. Vooral met de voorwaarde van een beargumenteerde motivatie van het dispensatieverzoek is een draai gemaakt in het dispensatiebeleid van 180 graden: van welhaast automatische dispensatie naar dispensatie onder strikte voorwaarden.


Dr. M.F.P. Rojer
dr. M.F.P. Rojer is werkzaam bij Werkgeversvereniging AWVN en participeert daar in het Expertisecentrum cao en AVV.

mr. C.M.T. van der Veldt
mr. C.M.T. van der Veldt is promovenda aan de Universiteit van Tilburg, Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek.

Stephen Waddams
Goodman/Schipper Professor of Law, University of Toronto.

Laurens Winkel
Professor of Legal History, Faculty of Law, Erasmus University, Rotterdam. This text is an expanded version of a paper ‘Feminae comme personae privilegiatae’, which was presented in French at the 54th session of the Société Fernand de Visscher in Antalya in September 2000.

Simon Deakin
Centre for Business Research and Faculty of Law, University of Cambridge. E-mail: s.deakin@cbr.cam.ac.uk.
Article

Access_open Informing Consumers About Themselves

Tijdschrift Erasmus Law Review, Aflevering 2 2010
Auteurs Oren Bar-Gill en Franco Ferrari
Auteursinformatie

Oren Bar-Gill
Professor of Law, New York University School of Law.

Franco Ferrari
Professor of Law, New York University School of Law. We wish to thank Jenifer Arlen, Ian Ayres, Lucian Bebchuk, Omri Ben-Shahar, Richard Craswell, Clay Gillette, Ofer Grosskopf, Christine Jolls, Marcel Kahan, Ehud Kamar, Daryl Levinson, Ronald Mann, Florencia Marotta Wurgler, Avishalom Tor, Elizabeth Warren and workshop participants at Harvard, NYU, the University of Haifa and the University of Illinois for helpful comments. Special thanks to Anthony Ogus, Willem van Boom and the participants in the Rotterdam Workshop on Juxtaposing Autonomy and Paternalism in Private Law for valuable comments and discussions. We are also grateful to an anonymous referee for helpful comments and suggestions. Robin Moore, Tal Niv and Rebecca Stone provided excellent research assistance. Financial support from the Filomen D'Agostino and Max E. Greenberg Research Fund and from the Cegla Center for Interdisciplinary Research of the Law in Tel-Aviv University is gratefully acknowledged.

Willem H. van Boom
Professor of Law at the Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam.

Anthony Ogus
Professor of Fundamentals of Private Law at Erasmus University Rotterdam; Emeritus Professor of Law at the University of Manchester.

Nick Huls
Professor of Socio-Legal Studies, Erasmus School of Law and Leiden Law School.

Ann-Sophie Vandenberghe
Ann-Sophie Vandenberghe is Assistant Professor of Law and Economics, Rotterdam Institute of Law and Economics, Erasmus School of Law.

Gerhard Wagner
Dr. Gerhard Wagner LL.M. is Professor of Fundamentals of Private Law at Erasmus University, Rotterdam, as well as, Professor of German and European Private Law and Civil Procedure at the University of Bonn.

Daniel Schwarcz
Associate Professor of Law, University of Minnesota Law School. A version of this paper, titled Insurance Demand Anomalies and Regulation, was simultaneously published in the Journal of Consumer Affairs. For helpful comments and suggestions, I thank Ken Abraham, Tom Baker, Oren Bar-Gill, Prentiss Cox, Brenda Cude, Kristin Hickman, Claire Hill, Bert Kritzer, Brett McDonnell, Amy Monahan, Francesco Parisi, Arden Rowell, Steven Schwarcz, Peter Siegelman and Paul Slovic. I also thank the participants in Erasmus Law School's conference on Juxtaposing Autonomy and Paternalism in Private Law, the University of Minnesotas seminar on Alternative Perspective on Law and Economics and the National Bureau of Economic Research's Insurance Project Workshop. Christina Alexander and Carl Engstrom provided excellent research assistance.

Monika Ambrus

Marjolein Busstra

Kristin Henrard
Monika Ambrus is assistant professor at the Erasmus University of Rotterdam; Marjolein Busstra is policy advisor at the Netherlands Ministry of Foreign Affairs; Kristin Henrard is professor of minority protection also at the Erasmus University of Rotterdam. This publication has been made possible by a generous VIDI grant of the Netherlands Foundation of Scientific Research. The authors wish to thank an anonymous referee and the editorial board of the Erasmus Law Review for thoughtful comments. The usual disclaimer applies.

Lilla Farkas
Lilla Farkas is a member of the Budapest Bar Association, holds an LLM from King's College, London and is a PhD candidate at Lóránd Eötvös University's Faculty of Law in Budapest, Hungary. She is collaborating with the Budapest-based Chance for Children Foundation and the Brussels-based Migration Policy Group. She serves as president of the Hungarian Equal Treatment Authority's Advisory Board and as a race (Roma) ground coordinator for the European Network of Independent Experts in the Non-Discrimination Field.

Ellen Hey
Editor in Chief.
Toont 1 - 20 van 25 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.