Zoekresultaat: 20 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht x Jaar 2015 x Rubriek Case Law x

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieders, cessieverbod

  zorgverzekeraar, aanbestedende dienst

  Bloeddonatie; permanente uitsluiting; onderscheid seksuele voorkeur; niet gerechtvaardigd; discriminatie

  Euthanasiewens; beoordeling wilsbekwaamheid

  Thuiszorg; opzegging zorgovereenkomst; norm artikel 7:460 BW; gewichtige reden; KNMG-richtlijn

Jurisprudentie

2015/199 Rechtbank Midden-Nederland 8 april 2015 (m.nt. prof. mr. J.G. Sijmons)

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 6 2015
Trefwoorden Art. 13 Zvw, vergoeding voortgezette behandeling, ononderbroken zorgverlening, cessie op zorgaanbieder, onrechtmatige daad zorgverzekeraar
Samenvatting

  Uitleg artikel 13 lid 5 Zvw; cessieverbod recht op vergoeding van zorg; onrechtmatigheid van handelen in strijd met artikel 13 lid 5 Zvw

  Hulp bij zelfdoding door niet-arts; overmacht; betekenis Wtl; ontslag van rechtsvervolging

  Aansprakelijkheid wegens gemist caudasyndroom?; tekortkoming; overlegging geluidsopnamen van gesprekken met artsen; causaal verband, verlies van een kans

  Ernstig tekortschieten van orthopedisch chirurg in de zorgvuldigheid waarmee hij patiënte diende te behandelen; schorsing inschrijving BIG-register voor één jaar

  Veroordeling orthopedisch chirurg; artikel 308 Sr; zwaar lichamelijk letsel door grove verwaarlozing van de als arts te betrachten zorgvuldigheid of zorg

  Missen van diagnose; toevalsbevinding; eis tot schadevergoeding

  Openbaarmaking rapport IGZ; instellen verscherpt toezicht op ziekenhuis; verzoek om voorlopige voorziening tegen openbaarmaking op grond van de Wob

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Uitspraken gepubliceerd in de periode van 6 oktober t/m 9 november 2014

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 1 2015
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.