Zoekresultaat: 41 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Rubriek Case Law x

  Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) voldoet niet aan de daarvoor in de Europese en Nederlandse regelgeving gestelde eisen. Opdracht om een luchtkwaliteitsplan vast te stellen dat aan de regelgeving voldoet.

  Gezondheidseffecten windturbines.

  Passieve risicoaanvaarding. Medewerking derden vereist.

  Peildatum toekomstige inkomensschade.

  Overzicht jurisprudentie uit te werken bestemming.


Peter Willems

  Anonimiseren toezichthouders is onvoldoende gemotiveerd.

  Huisvesting arbeidsmigranten bij bedrijf; goed woon- en leefklimaat.

  Bestemmingsplan transformatiegebied. Relativiteitsvereiste. Ladder duurzame verstedelijking. Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.


Tycho Lam

  Definitie oppervlakte, grondoppervlakte, woonoppervlakte.

  Toepassing beleidsregels. Beoordeling gevolgen. Bijzondere omstandigheden.


Tycho Lam

  Verweerder heeft in redelijkheid aansluiting gezocht bij de standaardgeluidnormen in het Activiteitenbesluit. Hogere waarden dan de standaardgeluidsnormen van het Activiteitenbesluit zijn in redelijkheid aanvaardbaar indien niet op korte termijn een meer geschikte, alternatieve locatie voorhanden is.


Hans Paul Nijhoff

  Voorzienbaarheid op grond van binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid.

  Overzicht hoofdlijnen jurisprudentie planschade.

  Voor bevoegdheid tot handhaving is de feitelijke situatie ten tijde van het besluit bepalend en niet de vergunde situatie.

  Onlosmakelijke samenhang tussen omgevingsvergunningplichtige activiteiten en handelingen als bedoeld in de Flora- en faunawet. De conclusie dat geen ontheffing op grond van de Ffw is benodigd, is gebaseerd op verouderde gegevens.


Marieke Kaajan

  Ontsluiting supermarkt. Ontvankelijkheid. Geluidsbelasting. Toetsingskader.

  Gewasbeschermingsmiddelen. Woon- en leefklimaat. Gezondheidsrisico.

  Exceptieve toetsing. Bepaling uitvoeringsbesluit Chw onverbindend. Experiment. Wijzigingsbevoegdheid en ladder duurzame ontwikkeling.


Tycho Lam

  Compensatie in natura door omgevingsvergunning voor vervallen planologische mogelijkheden.

  Het is aan de drijver van een inrichting om te bepalen voor welke inrichting hij vergunning wenst te verkrijgen. Indien in de praktijk blijkt dat de niet aangevraagde in- en uitrit een deel van de inrichting is, mag deze niet worden gebruikt zonder dat daarvoor eerst vergunning is verleend.


Hans Paul Nijhoff
Toont 1 - 20 van 41 gevonden teksten
« 1 3
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.