Zoekresultaat: 18 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2015 x Rubriek Case Law x

  De scheepvaart en recreatie zijn belangen die onder de doelstellingen van de Waterwet vallen.

  Vuurwerkbesluit te beperkt uitgelegd. Gevolgen strekken zich uit tot buiten de veiligheidszone; ook dieren worden beschermd.

  Reguliere of uitgebreide procedure. Wijziging aanvraag. Vergunning van rechtswege.

  De omstandigheid dat een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning is bestemd en daarmee in planologisch opzicht nog steeds deel uitmaakt van de inrichting, betekent niet zonder meer dat ter plaatse van deze woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gegarandeerd.

  Indirecte schade, voorzienbaarheid bestemmingswijziging eigen perceel niet relevant voor taxatie planschade.


Ruud Veenhof

  Spuitzone. Gewasbeschermingsmiddelen. Afstand. Woon- en leefklimaat. Bescherming bedrijfsgebouwen. Onderzoek. Relativiteitsbeginsel.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Begripsbepaling bestaand gebouw. Keur. Waterstaatkundige belangen. Bevi. Kwetsbaar object.

  Het expliciete standpunt van de gemeenteraad over de reikwijdte van een begrip is bepalend bij uitleg in geval handhaving.


Tycho Lam

  Onroerende zaak waar de aanvraag om tegemoetkoming in planschade betrekking op heeft.

  Toepassing Wabo en Bor. Splitsing bouwplan. Vergunningsvrije onderdelen in aanvraag vermeld. Gevolgen wijziging Bor voor besluit. Fictieve krijtstreep.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Plattelandswoning. Geurgevoelig object. Systematiek Wabo en Wgv. Bescherming derdenbewoning.


Tonny Nijmeijer

  Verweerder heeft de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen ten onrechte niet bij het besluit betrokken.

  Elektrovissen op de aal in het Zwarte Meer leidt tot het opzettelijk verontrusten (art. 10 Ffw) van andere – beschermde – vissen. Bovendien was er aanleiding om zelfstandig onderzoek te doen naar de effecten (art. 9 Ffw) van elektrovissen op beschermde vissoorten.


Marieke Kaajan

  Overtreding niet van geringe aard en ernst. Afzien van handhaving.


Tycho Lam

  Bestemmingsplan, persoonsgebonden overgangsrecht of uitsterfregeling.


Daniëlle Roelands-Fransen

  De exploitant van de inrichting moet in de gelegenheid worden gesteld om aan te tonen dat de energiebesparende maatregel in zijn geval niet binnen vijf jaar is terug te verdienen.

  Afgewerkte olie in dit geval geen afvalstof. Uit gedrag van de houder blijkt niet dat hij voornemens is zich van de olie te ontdoen.

  Onroerende zaak waar de aanvraag om tegemoetkoming in planschade betrekking op heeft.

Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.