Zoekresultaat: 12 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2017 x Rubriek Case Law x

  Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) voldoet niet aan de daarvoor in de Europese en Nederlandse regelgeving gestelde eisen. Opdracht om een luchtkwaliteitsplan vast te stellen dat aan de regelgeving voldoet.

  Gezondheidseffecten windturbines.

  Passieve risicoaanvaarding. Medewerking derden vereist.

  Peildatum toekomstige inkomensschade.

  Overzicht jurisprudentie uit te werken bestemming.


Peter Willems

  Anonimiseren toezichthouders is onvoldoende gemotiveerd.

  Huisvesting arbeidsmigranten bij bedrijf; goed woon- en leefklimaat.

  Bestemmingsplan transformatiegebied. Relativiteitsvereiste. Ladder duurzame verstedelijking. Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.


Tycho Lam

  Definitie oppervlakte, grondoppervlakte, woonoppervlakte.

  Toepassing beleidsregels. Beoordeling gevolgen. Bijzondere omstandigheden.


Tycho Lam

  Verweerder heeft in redelijkheid aansluiting gezocht bij de standaardgeluidnormen in het Activiteitenbesluit. Hogere waarden dan de standaardgeluidsnormen van het Activiteitenbesluit zijn in redelijkheid aanvaardbaar indien niet op korte termijn een meer geschikte, alternatieve locatie voorhanden is.


Hans Paul Nijhoff

  Voorzienbaarheid op grond van binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid.

Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.