Zoekresultaat: 25 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Rubriek Case Law x

  Hoogspanningsleiding. Gezondheidsschade.

  Weigering omgevingsvergunning vanwege mogelijke verdichting en aantasting zichtlijnen. Rekening houden met vergunningvrij bouwen. Voorschriften bij omgevingsvergunning.

  Publicatie niet concreet genoeg, geen onderzoeksplicht aspirant-koper.

  Erfpacht, passieve voorzienbaarheid, normaal maatschappelijk risico.

  Degene die stelt dat de vergunning is vervallen, dient daarvoor primair feiten en omstandigheden aan te voeren die een begin van bewijs opleveren voor de juistheid van de stelling.

  Vergunninghouder kan niet als overtreder worden aangemerkt nu niet op voorhand (op grond van een overeenkomst met de drijver van inrichting) vaststaat dat zij reële zeggenschap heeft over de activiteiten van de inrichting en het daarmee in haar macht heeft om handelen in strijd met artikel 17.2 WMB te voorkomen.

  Bestemmingsplan transformatiegebied. Relativiteitsvereiste. Ladder duurzame verstedelijking. Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.


Tycho Lam

  Schade kan meer dan één oorzaak hebben.

  Normaal maatschappelijk risico. Drempel 5%.


Berthy van den Broek

  Voorwaarden voor externe saldering stikstofdeposities agrarische bedrijven.

  Compensatie in natura door omgevingsvergunning voor vervallen planologische mogelijkheden.

  Mogelijkheden ingevolge de overgangsbepalingen bij een bestemmingsplan dienen buiten beschouwing te worden gelaten bij een planologische vergelijking.


Berthy van den Broek

  Bedrijventerrein. Ontvankelijkheid. Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling. Provinciale verordening. Behoefte.


Daniëlle Roelands-Fransen

  De scheepvaart en recreatie zijn belangen die onder de doelstellingen van de Waterwet vallen.

  Ontbreken causaliteit, schade te herleiden tot ondernemersbeslissingen.

  Normaal maatschappelijk risico, ambtshalve toetsing.

  Verzoeker niet ontvankelijk voor de activiteit ‘bouwen’ nu hij uitsluitend een zienswijze naar voren heeft gebracht die betrekking heeft op de milieuaspecten van de omgevingsvergunning.

  De bouw van de acht eengezinswoningen met garage is als een normale maatschappelijke ontwikkeling aan te merken, ook al bestond er geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop de ontwikkeling zich zou voordoen.


G.M. van den Broek

  De bekendmaking van een verzoek tot het starten van een vrijstellingsprocedure is niet voldoende om voorzienbaarheid te kunnen aannemen.

  Ontheffing provinciale verordening. Ontvankelijkheid. Geconcentreerde rechtsbescherming bij een verleende ontheffing.

Toont 1 - 20 van 25 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.