Zoekresultaat: 30 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Rubriek Case Law x

  Overzichtsuitspraak Ladder voor duurzame verstedelijking.

  Gedeeltelijke aanwijzing van monument ‘Light’. In stand laten rechtsgevolgen. Reformatio in peius.


Tonny Nijmeijer

  Overzichtsuitspraak Ladder voor duurzame verstedelijking.

  Experimenteel karakter bestemmingsplan. Uitnodigingsplanologie. Voortzetting bestaand gebruik. Afwijkingsmogelijkheden. Programma. Begrip erf.


Tycho Lam

  Vergunninghouder kan niet als overtreder worden aangemerkt nu niet op voorhand (op grond van een overeenkomst met de drijver van inrichting) vaststaat dat zij reële zeggenschap heeft over de activiteiten van de inrichting en het daarmee in haar macht heeft om handelen in strijd met artikel 17.2 WMB te voorkomen.

  Parkeren. Dynamische verwijzing. Rechtszekerheid. Beleidsregels. Toepassing afwijkingsbevoegdheid. Wetsinterpreterende beleidsregels.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Verlening twee omgevingsvergunningen. Toepassing Bor. Wijzigingen van ondergeschikte aard. Begrip draagconstructie. Verplaatsing kolom.

  Uitgebreide voorbereidingsprocedure. Schipholparkeren. Stedelijk ontwikkelingsproject. Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling.

  Afstand tot agrarisch bedrijf. Gezondheid. GGD-advies.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Geen sprake van een milieuneutrale verandering van de inrichting

  Planregels over parkeren. Ontbreken van parkeernorm.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Spuitzone. Bestrijdingsmiddelen. Fruitteelt en akkerbouw. Relativiteit. Locatiespecifiek onderzoek. Onderzoek deskundige.

  Cervicale dislocatie (= nek breken) van meeuwenjongen is geen methode voor het doden van dieren dat bij wettelijk voorschrift is aangewezen; bijgevolg is het gebruik van deze methode niet toegestaan. De ontheffing Ffw is ten onrechte verleend.

  Exceptieve toetsing. Bepaling uitvoeringsbesluit Chw onverbindend. Experiment. Wijzigingsbevoegdheid en ladder duurzame ontwikkeling.


Tycho Lam

  Speelautomatenhal. Exploitatievergunning. Criterium uitvoerbaarheid bij verlening omgevingsvergunning.


Tonny Nijmeijer

  Ondanks de grote afstand tussen woning en inrichting kan appellant – gelet op de aard van het geluid en de plaatselijke situatie – milieugevolgen van de inrichting ondervinden. Appellant is belanghebbende.


Valérie van ’t Lam

  Uitzondering in Activiteitenbesluit voor stemgeluid van kinderen is niet beperkt tot de schoolgaande kinderen, maar heeft betrekking op alle kinderen.


Roel Becker

Valérie van ’t Lam

  De reikwijdte van de zorgplicht die in acht moet worden genomen, wordt bepaald door de concrete voorschriften en beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden.

  Vuurwerkbesluit te beperkt uitgelegd. Gevolgen strekken zich uit tot buiten de veiligheidszone; ook dieren worden beschermd.

  Reguliere of uitgebreide procedure. Wijziging aanvraag. Vergunning van rechtswege.

Toont 1 - 20 van 30 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.