Zoekresultaat: 120 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2015 x Rubriek Case Law x

  De scheepvaart en recreatie zijn belangen die onder de doelstellingen van de Waterwet vallen.

  Woning van appellant is aangevraagd als deel uitmakend van de inrichting zodat deze woning terecht als onderdeel van de inrichting is aangemerkt. Mitsdien hoefde de luchtkwaliteit bij deze woning niet te worden onderzocht.


Valérie van ’t Lam

  Volgorde voorzienbaarheid en normaal maatschappelijk risico bij bepalen omvang van de schade.


Berthy van den Broek

  Verwijzing in regels naar parkeernormen. Aanwijzing Afdeling.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Natura 2000-gebied. Aanhaakregeling Wabo. Passende beoordeling en MER. Onvoldoende onderzoek.

  Relativiteitsbeginsel. Gemeentelijk monument. Erfgoedverordening. Welstandsnota. Wabo. Bestuurlijke lus. Nader advies. Geen herstel gebrek.

  Megabioscoop. Ladder duurzame verstedelijking. Relativiteitsbeginsel. Concurrent. Bevestiging jurisprudentie.

  De belangen van appellanten bij het behoud van een goede kwaliteit van hun leefomgeving zijn in dit geval verweven met de algemene belangen die de Flora- en faunawet beoogt te beschermen.

  Drempel normaal maatschappelijk risico van 5% toegelicht

  Geen sprake van nuttige toepassing maar van afvalverwijdering nu eiseres het oogmerk had om zich van de afvalstoffen te ontdoen.

  Bevoegd gezag is niet doorlopend gehouden reeds verleende vergunningen te bezien aan niet gewijzigde BBT-documenten.

  Eigenaar woning terecht als overtreder aangemerkt. In dit geval geen machtiging vereist voor het binnentreden van de woning.

  Het bevoegd gezag had in dit geval nader moeten onderzoeken of sprake was van bestaand gebruik.

  Verwijzing in planregels naar parkeernormen CROW. Rechtszekerheid.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Openbare ruimte. Muziekevenementen en festivals. Geluid. Akoestisch onderzoek. Milieuvergunning. Beoordeling maximale mogelijkheden.

  Vakantiepark. Geluid. Openingstijden. Representatieve situatie. APV. Woon- en leefklimaat. Inrichtingsplan.

  Omgevingsvergunning, LED-reclamescherm, lichthinder, toetsingskader welstandsnota.

  Vuurwerkbesluit te beperkt uitgelegd. Gevolgen strekken zich uit tot buiten de veiligheidszone; ook dieren worden beschermd.

  Reguliere of uitgebreide procedure. Wijziging aanvraag. Vergunning van rechtswege.

  Beleidsregels. Hardheidsclausule.

Toont 1 - 20 van 120 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.