Zoekresultaat: 109 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2014 x Rubriek Case Law x
Jurisprudentie

Altijd weer die tweede echtgenote!

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht, Aflevering 6 2014
Trefwoorden eneficiaire aanvaarding, legaat, opheffing vereffening nalatenschap, ouderlijke boedelverdeling
Auteurs Prof. mr. E.A.A. Luijten en Prof. mr. W.R. Meijer
SamenvattingAuteursinformatie

  In de beide te bespreken uitspraken gaat het om de positie van de langstlevende tweede echtgenote, terwijl de overleden echtgenote uit het eerste huwelijk van de erflater een ouderlijke boedelverdeling in de zin van artikel 4:1167 BW (oud) had gemaakt. De daaruit voortvloeiende schuld van de langstlevende echtgenoot jegens zijn kinderen kan bij zijn overlijden op verschillende manieren een rol spelen in zijn nalatenschap, met name indien hij is hertrouwd.


Prof. mr. E.A.A. Luijten
Prof. mr. E.A.A. Luijten is emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Prof. mr. W.R. Meijer
Prof. mr. W.R. Meijer is hoogleraar privaatrecht aan de Open Universiteit Nederland te Heerlen.
Jurisprudentie

Jurisprudentieoverzicht

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht, Aflevering 6 2014
Auteurs Mr. E.M.A. van Amersfoort

Mr. E.M.A. van Amersfoort

Mr. dr. Margot Aelen
Mr. dr. M. Aelen is toezichthouderspecialist bij DNB en redacteur van Tijdschrift voor Toezicht.

  Wijzigingsbevoegdheid. Landschappelijke inpas- sing. Voorwaardelijke verplichting.

  Omgevingsvergunning bouwen, hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk.

  Bor. Uitleg begrip oorspronkelijk hoofdgebouw.


Tonny Nijmeijer

  Overtreding kan aan curator worden toegerekend. Kosten bestuursdwang komen ten laste van faillissementsboedel.


Valérie van ’t Lam

  Bij wijzigingen in een vergunningplichtige inrichting kan niet worden volstaan met een melding op grond van het Activiteitenbesluit.


Marieke Kaajan

  Huisvesting arbeidsmigranten. Maatwerk.


Tycho Lam

  Huisvesten werknemers. Afwijkingsbevoegdheid.

  Gezondheidsaspecten; de planregeling met vaste afstanden tussen woningen en intensieve veehouderijen is onvoldoende gemotiveerd. De voorwaarde van een gezondheidseffectscreening bij toepassing van wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding is onvoldoende objectief begrensd.

  Uit te werken bestemming, wetsgeschiedenis artikel 6.1 Wro, rechtszekerheid en planologische vergelijking.

  Spoedeisende bestuursdwang wegens bodembedreigende handelingen. Het storten van drugsafval op het perceel van appellante kan niet aan haar worden toegerekend.

  Documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten, hoeven in principe niet openbaar te worden gemaakt. Dat kan anders zijn wanneer het gaat om milieu-informatie.

  Beleidsnotitie is een beleidsregel waartegen geen beroep openstaat. De juistheid van de norm kan echter wel in een handhavingsprocedure dan wel een maatwerkvoorschriftenprocedure aan de orde worden gesteld.

  Vakantiepark is geluidgevoelig object. Normstelling in beleidsnota inzake militair schietgeluid biedt onvoldoende bescherming tegen geluidhinder vanwege de schietbaan.

  Turboverkeersplein. Voorwaardelijke verplichting. Maximale mogelijkheden. Geluid en bouwhoogte.

  Geen nieuwe beroepsgronden in hoger beroep.

  Toepassing Bor. Verklaring van geen bedenkingen. Aanwijzing onverbindend.

  Maximale invulling aan de hand van een reële prognose, niet aan de hand van de milieuvergunning.


Berthy van den Broek
Toont 1 - 20 van 109 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.