Zoekresultaat: 99 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht x Rubriek Jurisprudentie x

  Ex-neuroloog; strafvervolging; hulpeloosheid; voorwaardelijke opzet; mishandeling

  Letselschade; veelheid van geraadpleegde deskundigen; tuchtrecht; nader bewijs; beroep bekrachtigd

  Deskundigenrapportage; marginale toetsing conclusies; aanscherpen criteria

  Affaire rond neuroloog die verkeerde diagnoses stelde; tuchtklacht tegen bestuurder; voormalig inspecteur gezondheidszorg; tweede tuchtnorm; klacht ontvankelijk maar ongegrond

  Tweede tuchtnorm; artikel 47 lid 1 sub b Wet BIG; arts die veroordeeld is voor zeer ernstig delict in privésfeer; klacht IGZ niet ontvankelijk

  Multiresistente Klebsiella bacterie; uitbraak; eigen verantwoordelijkheid; uitblijven van maatregelen

  Bedrijfsarts; werkgever geen rechtstreeks belanghebbende of klachtgerechtigde instelling; niet-ontvankelijk.

  Landelijke Adviescommissie Lokaal Overleg; korting toegepast door zorgverzekeraars; onverkorte toepassing van NZa-beleidsregel

Jurisprudentie

2013/21 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 21 maart 2013 (m.nt. prof. mr. J.C.J. Dute)

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 4 2013
Trefwoorden Verpleegster werkzaam als locatiedirecteur, tweede tuchtnorm, handelen in bestuurlijke of leidinggevende functie, voldoende weerslag op belang individuele gezondheidszorg, ontvankelijk, afwijzing klacht

  Opzegging toelating; vordering tot vernietiging opzegging; laatste kans

  Medische aansprakelijkheid psychiater; verjaring; stuitingshandeling art. 3:317 BW; devolutieve werking hoger beroep

  Vernietiging arbitraal vonnis; art. 1065 Rv; termijnoverschrijding aanhangig maken beroep: vordering afgewezen

  Kindermishandeling; AMK-melding; KNMG-Meldcode; ‘niet-pluis’-gevoel; open gesprek: klacht ongegrond

  Eindverantwoordelijk psychiater; samenwerkingsverband; verantwoordelijkheid voor eigen handelen of nalaten

  Hoofdbehandelaarschap; regie behandeling patiënt; verwijtbaar handelen

  Beroep klaagster op haar verschoningsrecht minder zwaarwegend dan het belang bij een zorgvuldige en zo objectief mogelijke waarheidsvinding: klacht ongegrond

  Verzoek om voorlopige voorziening; aanwijzing Minister van VWS inhoudende een taakstelling aan huisartsen ad € 98 miljoen; beleidsregel NZa; tariefbeschikking NZa inzake tarieven huisartsen; niet onmiskenbaar onrechtmatig: verzoek afgewezen

  Bevoegdheid NZa tot het geven van een aanwijzing; zorg in de zin van de Wmg; schending van het gelijkheidsbeginsel: voorziening toegewezen

  Blokkeringsrecht aanvullend psychologisch rapport; geen rechtstreekse benoeming door de rechtbank; blokkeringsrecht; klachten deels gegrond: waarschuwing.

Toont 1 - 20 van 99 gevonden teksten
« 1 3 4 5
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.