Zoekresultaat: 1292 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Rubriek Jurisprudentie x

  Bekendmaking beheersverordening.

  Redelijke termijn inzake bezwaar- en beroepsfase.

  Nu het oude bestemmingsplan geen zelfstandige bouwmogelijkheden voor extra woningen op de percelen bood, leidt het vervallen van die bouwmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan niet tot een planologisch nadeliger situatie.


Berthy van den Broek

  Bevoegdheid intrekking bouwvergunning. Onjuiste of onvolledige opgave.

  Energiepark in strijd met provinciale verordening.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Dat realisering van een winkelbestemming in economisch opzicht onwaarschijnlijk is, betekent niet dat deze met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten was.


Berthy van den Broek

  Geen aanleiding om vanwege volksgezondheidsrisico’s door geurhinder af te wijken van de afstandsnormen die zijn opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij.

  Bij besluit tot snelheidsverhoging is onvoldoende rekening gehouden met de gezondheidsbelangen van omwonenden.

  Kennisgeving omgevingsvergunning voor acht windturbines ook in aangrenzende gemeente.

  Effecten windturbines op vleermuizenpopulatie. Relativiteitsbeginsel.

  Woonboot. Verbouwingsvergunning en omgevingsvergunning.


Tonny Nijmeijer

  Strijdigheid met verordening. Geen zienswijze. Bevoegdheid geven reactieve aanwijzing.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Beroep supermarkt. Geluidhinder. Awb. Relativiteitsbeginsel.

  Geen wettelijke grondslag voor voorwaarde verbonden aan de overbrenging van afvalstoffen.

  Nu significante gevolgen van de activiteit voor Belgische Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, heeft de provincie ten onrechte nagelaten om een passende beoordeling te maken in het kader van de milieuvergunningen.

  Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kon worden uitgesloten dat op de begane grond van het appartementengebouw nog steeds een ambachtsbedrijf kon worden uitgeoefend, omdat voor de uitoefening van een ambachtelijk bedrijf ingrijpende bouwkundige aanpassingen nodig zouden zijn geweest.


Berthy van den Broek

  Heroverweging dwangsombesluit kan zijn gebaseerd op andere wetsgrondslag dan het primaire besluit. Uien(schillen) zijn aan te merken als afvalstof.

  Een milieuvergunning die niet in werking is getreden, kan van rechtswege vervallen.

  Aantal parkeerplaatsen bij verkoop- en winkelruimte. Aangepaste tekening waarop in totaal 37 parkeerplaatsen zijn ingetekend. Herstellen gebrek.

  SER-ladder en wijzigingsbevoegdheid. DPO.


Tycho Lam
Toont 1 - 20 van 1292 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7 8 9 49 50
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.