Zoekresultaat: 8 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2009 x Rubriek Jurisprudentie x

  Dpo en duurzame ontwrichting. Artikel 3.1.2. Bro en branchering. Financiële haalbaarheid en staatssteun. Geen gebruikgemaakt van een taxateur als bedoeld in de Mededeling van Europese Commissie.


Tycho Lam

  Externe veiligheid. Wijziging bij vaststelling niet van dien aard dat er een wezenlijk ander plan is vastgesteld. Vrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van risicovolle inrichtingen in strijd met Bevi en uit ruimtelijk oogpunt niet aanvaardbaar.

  Intrekking vergunning is niet in strijd met het in artikel 1 EVRM vastgelegde eigendomsrecht.

  Aan het bestaan van een milieuvergunning kunnen geen rechten worden ontleend waarmee bij het verlenen van een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet rekening zou moeten worden gehouden.

  Overgangsrecht regelgeving milieueffectrapportage.

  Geen ontheffing mogelijk voor soorten die op grond van bijlage IV van de HR zijn beschermd vanwege het belang van de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.

  De milieuvergunning is niet strijdig met artikel 8 EVRM.

  Emissiegrenswaarden in Besluit verbranden afvalstoffen terecht buiten toepassing gelaten nu deze waarden niet zijn te beschouwen als een uitvloeisel van het toepassen van de beste beschikbare technieken.

Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.