Zoekresultaat: 55 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Rubriek Jurisprudentie x

  Tijdelijke omgevingsvergunning.


Tycho Lam

  Hoewel exploitatie op peildatum nog was aangevangen, komt inkomensderving in dit geval toch voor tegemoetkoming in aanmerking omdat op de peildatum vaststond dat appellante de bed and breakfast zou gaan exploiteren.

  Begrippen erf en erfdienstbaarheid zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid van bijlage II bij het Bor


Daniëlle Roelands-Fransen

  Hoogtebepaling vergunningvrij bouwwerk

  De Wegenverkeerswet is het toetsingskader voor parkeer- en verkeershinder. Er is geen plaats voor een aanvullende toets in het kader van de Wet milieubeheer

  Milieuvergunning terecht geweigerd wegens gevaar van verspreiding van dierziekten


Valérie van ’t Lam

  Ondanks het bestaan van een milieuvergunning voor de inrichting kan de vergunning voor een in zo’n inrichting te organiseren evenement worden geweigerd vanwege de gevolgen van dat evenement voor het milieu

  Crisis- en herstelwet van toepassing. De rechtbank oordeelt dat niet aannemelijk is dat eisers zijn benadeeld in hun belangen door in het strijd met de WGH ontbreken van een akoestisch onderzoek

  Bestemmingsplan en exploitatieplan. Bestemmingsplan onzorgvuldig voorbereid. Geurcontour gebaseerd op ondeugdelijke geurverordening. Projectontwikkelaar geen belanghebbende bij exploitatieplan. Toerekenbaarheid en evenredigheid exploitatiekosten. Plankostenscan. Planonderdeel. Procedurele samenhang bestemmingsplan en exploitatieplan.


Tonny Nijmeijer

  Leefklimaat van bungalowpark naast evenemententerrein is onvoldoende gewaarborgd. Geluid als gevolg van evenementen kan niet alleen door APV worden geregeld, maar moet bij de opstelling van een plan in de belangenafweging te worden betrokken

  Relativiteitsbeginsel en brandveiligheid.

  Koppeling beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan. Relativiteitsvereiste en externe veiligheid.

  Ondanks dat vergunninghouder zeggenschap heeft over beide veehouderijen vormen deze geen inrichting in de zin van de Wm.

  Criteria bestuurlijk overleg. Opdracht aan gemeente om alsnog te overleggen.

  Terinzagelegging van schriftelijke stukken.

  Geen verplichting voor het bevoegd gezag om bij het verlenen van een milieuvergunning de in de NEC-richtlijn opgenomen emissieplafonds voor verontreinigende stoffen in acht te nemen.

  Relatie financiële uitvoerbaarheid en eventuele ongeoorloofde staatsteun. Wijziging jurisprudentie inzake toetsingskader.


Tonny Nijmeijer

  Relativiteitsbeginsel en bezwaren inzake geluid en natuur.

  Ontvankelijkheid. Aangezien in zienswijze gehele plan is bestreden, mag in beroep ook bezwaar inzake financiële uitvoerbaarheid worden aangevoerd.

  Luchtkwaliteit. Project valt onder NSL-besluit. Compenserende maatregelen in het NSL opgenomen.

Toont 1 - 20 van 55 gevonden teksten
« 1 3
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.