Zoekresultaat: 7 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2010 x Rubriek Jurisprudentie x

  Ontvankelijkheid. Aangezien in zienswijze gehele plan is bestreden, mag in beroep ook bezwaar inzake financiële uitvoerbaarheid worden aangevoerd.

  Luchtkwaliteit. Project valt onder NSL-besluit. Compenserende maatregelen in het NSL opgenomen.

  Bevoegdheid tot verlenen ontheffing krachtens de Ffw is discretionair van aard. De totale lengte van de procedure heeft niet geleid tot overschrijding van het recht op een redelijke procestermijn.

  Voor de beantwoording van de vraag of een terrein kan worden aangemerkt als binnenterrein in de zin van het Activiteitenbesluit is met name de situering van het terrein van belang; daarnaast kan het referentieniveau van het omgevingsgeluid van belang zijn.

  Actieplan luchtkwaliteit geen besluit in de zin van de Awb. Rechterlijk toezicht kan uitsluitend door de burgerlijke rechter worden uitgeoefend.


Aletta Blomberg

  Het betoog van appellante laat onverlet dat er geen wettelijke voorschriften waren die aan de gebruikmaking van de vrijstellingsbevoegdheid in de weg stonden, zodat niet kon worden uitgesloten dat belangenafweging tot gevolg zou hebben gehad dat het college van deze bevoegdheid gebruik zou maken. De gronden waren bestemd voor tuinbouw met de daarbij behorende werken. Dit betekent dat hierop wegen en paden ten behoeve van de bestemming konden worden gerealiseerd.

  Wat betreft de binnenshuis optredende geluidbelasting van het wegverkeer dient de geluidbelasting van het totale wegverkeer te worden berekend en niet slechts die van het verkeer van en naar de inrichting.

Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.