Zoekresultaat: 8 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2010 x Rubriek Jurisprudentie x

  Kosten ten tijde van dat besluit niet anderszins verzekerd omdat exploitatieovereenkomst is gesloten na vaststelling besluit. Geringe omvang van strook grond aanleiding om rechtsgevolgen in stand gelaten.

  Vrijstelling ex artikel 19 WRO voor een tijdelijke situatie.


Tycho Lam

  Appellante als overtreder aan te merken nu zij op basis van de huurovereenkomst verantwoordelijk is voor de naleving van de milieueisen. Daaraan doet niet af dat zij geen exploitant van de inrichting is.


Valérie van ‘t Lam

  Bevoegdheid tot verlenen ontheffing krachtens de Ffw is discretionair van aard. De totale lengte van de procedure heeft niet geleid tot overschrijding van het recht op een redelijke procestermijn.

  Gebruik van schoolplein buiten schooltijd is in strijd met bestemmingsplan. Handhavingsplicht.

  Doorwerking provinciaal beleid bij vaststelling van een bestemmingsplan onder de Wro.

  Externe veiligheid. Voor een bestemmingsplan dat is vastgesteld voor 1 april 2008 kan de oude rekenmethodiek van de Revi worden toegepast. Relatie groepsrisico en cummulatierisico’s van verschillende bronnen. Rijtijd brandweer bij calamiteiten.

  Een redelijke wetsuitleg brengt mee dat degene die na de inwerkingtreding van artikel 49a van de WRO een planschadeovereenkomst heeft gesloten met het college belanghebbende is bij besluiten op planschadeverzoeken waarop ingevolge het in artikel II, eerste lid, van de wijzigingswet WRO neergelegde overgangsrecht door de gemeenteraad dient te worden beslist.

Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.