Zoekresultaat: 12 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2011 x Rubriek Jurisprudentie x

  Overschrijding van de redelijke proces­termijn als bedoeld in het EVRM. Ont­breken van omstandigheden die deze ­overschrijding rechtvaardigen. Betaling van schadevergoeding aan appellanten voor de geleden immateriële schade.


Hans Paul Nijhoff

  Tijdelijke ontheffing voor twee zeecontainers geweigerd. Geen Wabo-vergunningvrij bouwwerk.


Tonny Nijmeijer

  Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bouwmarkt en tuincentrum tot een Plan-it bouwmarkt met drive-in. Toepassing van de kruimellijst. Drive-in is bijbehorend bijgebouw.

  Aanvulling beroepsgronden en toepassing Crisis- en herstelwet.

  Het verbinden van voorschriften aan een milieuvergunning naar aanleiding van Bibob-advies is een besluit op grond van de Wet milieubeheer. Bevoegd gezag mag uitgaan van gegevens Bibob-advies en mag gemotiveerd daarvan afwijken.

  Evenementen. Impact op het woon- en leefklimaat van omwonenden. Regeling in plan gewenst aangezien een verwijzing naar APV en beleidsnota onvoldoende is.

  Kinderboerderij is een landbouwinrichting waar landbouwhuisdieren worden gehouden. Er is sprake van vergunningplicht.

  Het brengen van bluswater in oppervlaktewater is een overtreding van de Waterwet. Drijver inrichting aan te merken als overtreder, ook al zijn de bluswerkzaamheden door de brandweer verricht. Kosten kunnen op overtreder worden verhaald.

  Impliciete vrijstelling bij verlenen bouwvergunning.


Tonny Nijmeijer

  Vernietiging Natuurbeschermingswetvergunningen voor een kolencentrale in Eemshaven. Tevens weigering vergunningen nu een nieuwe aanvraag is vereist. Een passende beoordeling van mogelijk nadelige gevolgen voor de natuur ontbreekt omdat niet is uitgegaan van het volledige project. Voorts is onvoldoende onderzocht wat de gevolgen zijn van de uitstoot van stikstof voor een aantal Duitse Waddeneilanden.

Jurisprudentie

ABRvS 27 juli 2011, nr. 201007705/1/M2 (Hof van Twente)

Tijdschrift StAB, Aflevering 4 2011
Auteurs Daniëlle Roelands-Fransen
Samenvatting

  Europese MER-richtlijn (85/337/EEG) te beperkt geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Uit tekst artikel 19kd Natuurbeschermingswet valt niet af te leiden dat onder de daar genoemde omstandigheden sprake is van een uitzondering op de vergunningplicht. Verder is de in dit artikel genoemde referentiedatum (7 december 2004) in strijd met de Habitatrichtlijn voor zover het gaat om Vogelrichtlijngebieden die reeds vóór die datum zijn aangewezen.

Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.