Zoekresultaat: 16 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2010 x Rubriek Jurisprudentie x

  Het in het vernietigde reconstructieplan opgenomen beleid inzake de voorwaarden die aan ontwikkelingslocaties moeten worden gesteld, is door de raad overgenomen en als eigen beleid toegepast.

  Activiteiten niet hobbymatig en in strijd met het bestemmingsplan.

  Nimby-vrijstelling. Nog steeds onvoldoende akoestisch onderzoek verricht naar gevolgen voor leefklimaat.

  Luchtkwaliteit en het NSL. Richtlijn juist geïmplementeerd. Exceptieve toetsing van het NSL-besluit aan artikel 5.12 van de Wet milieubeheer mogelijk. NSL-project en beoordeling onderzoek.

  Vergunning kan worden geweigerd indien één grond voor weigering aanwezig is.

  Geen aanleiding om last onder dwangsom met terugwerkende kracht op te heffen nu geen sprake is van nieuw gebleken feiten of omstandigheden.


Aletta Blomberg

  Wet openbaarheid van bestuur en artikel 1.1, eerste lid Wet milieubeheer (Rechtbank Rotterdam) Concentratiegegevens zijn milieu-informatie die openbaar dient te worden gemaakt.

  Weigering vergunning wegens strijd met bestemmingsplan maakt inbreuk op bestaande rechten.

Jurisprudentie

ABRvS 17 maart 2010, nr. 200904456/1/M2 (Rucphen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 2 2010
Auteurs Tjeerd van der Meulen
Samenvatting

  Opstellen van een milieueffectrapport niet alleen afhankelijk van overschrijding drempelwaarden in onderdeel D van het Besluit m.e.r. Ook andere factoren kunnen aanleiding geven tot het opstellen van een m.e.r.


Tjeerd van der Meulen

  Vernietiging dwangsom wegens het niet horen van appellante. Nu overigens geen grond voor vernietiging aanwezig is, blijven de rechtsgevolgen in stand.

  Een milieuvergunning kan niet in termen van milieubelasting worden verleend.

  Bekendmaking overtreding heeft noch op reguliere wijze noch op andere geschikte wijze plaatsgevonden.

  Uitleg over doorwerking reconstructieplan.

  Ondanks expireren onderliggende vergunning kan niet buiten beschouwing blijven dat inrichting langere tijd op basis van rechtsgeldige vergunning in werking is geweest.

  Bestaande rechten milieuvergunning gelden niet als bestaande rechten voor vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet.

  Door het ontbreken van een begrenzing en het nabijheidvereiste vormen 4WD-activiteiten op een landgoed geen inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.

Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.