Zoekresultaat: 67 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2005 x Rubriek Jurisprudentie x
Jurisprudentie

ABRvS 17 augustus 2005, nr. 200406769/1, Middelburg/verzoek om

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De kans dat de maximale mogelijkheden van het oude planologische regime niet daadwerkelijk worden benut, dient uitsluitend bij de uit te voeren planologische vergelijking te worden betrokken.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS, 20 juli 2005, nr. 200409514/1, Bunnik/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De rechtbank heeft terecht overwogen dat niet is uitgesloten dat de bouwmogelijkheden van de bestemming ´Agrarische bebouwing´ onder het oude planologische regime als gevolg van beperkende milieuvoorschriften voor een aantal vormen van bebouwing zouden
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 juli 2005, nr. 200407532/1, Elburg/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Dat uitbreiding van het bedrijventerrein Oostendorp, zoals wordt voorgestaan in de in 1981 door de raad vastgestelde ´Beleidsnota Ruimtelijke Ordening´, niet strookte met het toen vigerende streekplan ´Veluwe´, betekent niet dat appellant met een
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 15 juni 2005, nr. 200403992/1, Meppel/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De rechtbank heeft het beroep ten onrechte gedeeltelijk niet ontvankelijk verklaard in verband met strijd met artikel 6:6 van de Awb.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 28 september 2005, nr. 200502481/1 inzake art. 8.11, tweede lid, 8.17 en 8.24 Wm en art. 12, tweede lid EG-richtlijn 6/61 (IPPC-richtlijn) (GS Limburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De IPPC-richtlijn is niet van toepassing nu geen sprake is van een wijziging van de installatie. Vergunningstermijnen kunnen met toepassing van procedure ex artikel 8.24 Wm worden verlengd, mits doelmatigheidsgronden zich hier niet tegen verzetten.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 14 september 2005, nr. 200503495/1 inzake art. 1.1, vierde lid Wm (Mill en Sint Hubert)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Mede door het bestaan van zeggenschap is in dit geval sprake van één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.
Auteurs Lam. V. van 't

Lam. V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 31 augustus 2005, nr. 200500849/1 inzake art. 5:32 Awb, art. 1.1a en 8.1, eerste lid Wm en art. 13 Wbb (GS Gelderland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De milieuvergunning is bepalend voor de reikwijdte van de zorgplicht. Bij de toepassing van bestuursdwang is uitgegaan van een onjuiste rechtsgrondslag.
Auteurs Jongma, M.

Jongma, M.
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 22 augustus 2005, nr. 200506476/1 inzake art. 5:32 Awb (Nunspeet)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Gedoogverklaring is geen duurzaam beletsel om handhavend op te treden.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 10 augustus 2005, nr. 200406867/1 inzake art. 1.1, eerste lid en 18.2 Wm en EG-richtlijn 75/442 (GS Overijssel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Nu geen sprake is van beoogd product en het restproduct een bewerking nodig heeft om te kunnen worden hergebruikt, is sprake van een afvalstof.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 4 augustus 2005, nr. 200505054/2 inzake art. 8.8, derde lid en art. 8.11, derde lid Wm (Ridderkerk)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Ondanks dat de wettelijk geldende geluidsgrenswaarden in acht zijn genomen, dient de stand der techniek (alara) te worden toegepast.
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 3 augustus 2005, nr. 200408865/1 inzake art. 15 en 21 Kew en art. 39 Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Staatssecretaris VROM en Minister EZ)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Stellen van financiële zekerheid in kader Kernenergiewet niet mogelijk.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 27 juli 2005, nr. 200501917/1 inzake art. 8.23 en 1.1, tweede lid Wm (Helmond)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Gelet op verbruik kon een energiebesparingsonderzoek worden voorgeschreven.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 26 juli 2005, nr. 200504832/2 inzake art. 8.1 en 8.4 Wm (GS Zeeland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden In dit geval kan een ander soort vergunning worden verleend dan die is aangevraagd.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 20 juli 2005, nr. 200408713/1 inzake art. 8.19, tweede lid Wm (Meerssen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Melding ten onrechte geaccepteerd nu (o.a.) ten gevolge van de veranderingen een andere inrichting ontstaat dan waarvoor vergunning is verleend.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 juli 2005, nr. 200408111/1 inzake art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) en art. 12 Natuurbeschermingswet (Minister LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Door bestaande vergunning is gebruik assimilatiebelichting niet zonder meer toegestaan; gelet op het voorzorgbeginsel had verweerder de toepassing van assimilatiebelichting niet mogen vergunnen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 6 juli 2005, nr. 200409447/1 inzake art. 27 Hinderwet en art. 4 en 7 Wet ammoniak en veehouderij (Valkenswaard)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Geen verplichting tot het nemen van een nieuw ontwerpbesluit, ook al strekt het ontwerpbesluit tot weigering en het besluit tot verlening van de vergunning.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 6 juli 2005, nr. 200406882/1 inzake art. 5:21 en 5:25 Awb (GS Overijssel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De bestuurder van een failliet verklaarde onderneming kan niet (meer) als overtreder worden aangemerkt.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 mei 2005, nr. 200408400/1, Middelburg/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat de gemeenteraad op goede gronden het standpunt heeft ingenomen dat de gestelde planschade voor appellante voorzienbaar was. Appellante heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de (ver)koop van de economische
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 27 april 2005, nr. 200406319/1, Raalte/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden In geschil is of schadevergoeding in geld als gevolg van het vervallen van de mogelijkheid voor verzoeker een tweede woning op zijn perceel te bouwen achterwege kan blijven omdat de vergoeding van de schade anderszins is verzekerd. De Afdeling komt tot
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 maart 2005, nr. 200405136/1, Woudrichem/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Slechts onder zeer uitzonderlijke gevallen moet worden afgeweken van het beginsel dat bij de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding van de maximale benuttingsmogelijkheden van het oude en nieuwe planologische regime mag worden uitgegaan.
Auteurs Oranje, H.

Oranje, H.
Toont 1 - 20 van 67 gevonden teksten
« 1 3 4
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.