Zoekresultaat: 12 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2003 x Rubriek Jurisprudentie x
Jurisprudentie

Het verblijfsrecht van burgers van de Unie en hun familieleden

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 3 2003
Trefwoorden vrij verkeer van goederen
Auteurs H. Staples

H. Staples
Jurisprudentie

2003/52/knr> Ziekenfonds; aanbesteding.

Hoge Raad (G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, voorzitter; A.E.M. van der Putt-Lauwers, D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman en P.C. Kop, raadsheren) d.d. 4 april 2003 (m.nt. mw. mr. drs. I.J. van den Berge).

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 6 2003
Auteurs


Jurisprudentie

Privacy en observeren slachtoffer

Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Privacy, Onrechtmatigheid, Verzekeraar, Slachtoffer, Onrechtmatig handelen, Schade, Vergoeding, Woning, Bodemprocedure, Personenschade
Auteurs L.J.F.E. de Wijkerslooth

L.J.F.E. de Wijkerslooth
Jurisprudentie

ABRS 20 augustus 2003, nr. 200203256/1 (GS Zuid-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor een afvalverwijderingsbedrijf. Elders op het industrieterrein bevindt zich een tweede vestiging van het bedrijf. Appellant meent dat de activiteiten in deze tweede vestiging ten onrechte niet bij de beoordeling zijn
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Altmark Trans / Nahverkehrsgesellschaft Altmark

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 6 2003
Trefwoorden staatssteun, voorwaarde, compensatie, hof van justitie EG, lidstaat, vergoeding, begunstigde, dienst van algemeen economisch belang, subsidie, algemeen belang
Auteurs F.B. Ronkes Agerbeek

F.B. Ronkes Agerbeek
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 april 2003, nr. 200202768/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Den Haag. Gebruikmaking van de in het Uitbreidingsplan opgenomen afwijkingsbevoegdheid die een uitbreiding van de bebouwing mogelijk maakte
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRS 22 april 2002, nr. 200301465/2 (Coevorden)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Vergunning krachtens de Wm voor een brandweerkazerne en ambulancepost. Verzoeker om schorsing klaagt over geluidshinder van het gebruik van de sirenes bij het uitrukken van brandweer- en ziekenauto's. Eerder heeft de Afdeling een voor deze inrichting afg
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Samenwerkende electriciteitsbedrijven N.V. (SEP)

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 4 2003
Trefwoorden bestuurlijke boete, Nederlandse mededingingsautoriteit, bestuursorgaan, belanghebbende, doorlevering, punitieve sanctie, evenredigheidsbeginsel, levering, voorwaarde, centrale raad van beroep
Auteurs O.J.D.M.L. Jansen

O.J.D.M.L. Jansen

S.B. Noë
Jurisprudentie

ABRS 8 januari 2003, nr. 200104941/1 (GS Friesland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een motorcrosscircuit. Op het circuit worden zowel trainingen (doorgaans 6 uren per week) als wedstrijden (maximaal 6 per jaar over 7 dagen) gehouden. Appellanten stellen dat verweerders er ten
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Het arrest Oteiza Olazabal: mag het ook iets minder zijn?

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 4 2003
Trefwoorden vrij verkeer van personen
Auteurs H. Staples

H. Staples
Jurisprudentie

ABRS 6 november 2002, nr. 200200036/1 (Dongeradeel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Afwijzing van verzoek om vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet (Nbw) voor een ontsluitingsweg. Verweerder heeft daarbij overwogen dat de aanleg van de weg was ingegeven door de beoogde aanleg van catamaranstrand. Nu dit van de baan is en de weg
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.