Zoekresultaat: 67 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Rubriek Jurisprudentie x

  Energiepark in strijd met provinciale verordening.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Artikel inzake ontheffingsbevoegdheid in provinciale verordening onverbindend. Vernietiging provinciale ontheffing.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Uitbreiding bedrijventerrein. Provinciale verordening. Begrip stedelijke ontwikkeling. SER-ladder. Relativiteitsbeginsel.


Tycho Lam

  Intrekkingsbesluit reconstructieplannen en correctieve herzieningen in strijd met Rwc. Regeling in structuurvisie of verordening heft de verplichting van het hebben van een reconstructieplan niet op.

  Overgangsrecht. Strijdig gebruik. Onderdeel beheersverordening is onverbindend. Reikwijdte beheersverordening. Bestemmingsplan is belangrijkste instrument


Tycho Lam

  Geconcentreerde rechtsbescherming. Ontvankelijkheid. Samenloop procedure bestemmingsplan en ontheffing van provinciale verordening. Bevoegdheid gedeputeerde staten

  Uitsluiten nieuwvestiging of hervestiging intensieve veehouderij in LOG in strijd met provinciale verordening


Gijsbert Keus

  Het houden van twaalf paarden is een vergunningplichtige inrichting

  Ten onrechte is in casu niet de plaatsing en instandhouding van een geluidscherm geregeld

  Verbod op nieuwvestiging van intensieve veehouderij in landbouwontwikkelingsgebieden. Ontheffingsregeling in provinciale verordening

  Toepassing provinciale verordening. Reconstructieplan. Mestverwerkingsbedrijf

  Bij het verlenen van een ontheffing van het verbod in de Flora- en faunawet op het doden van inheemse diersoorten mag worden getoetst aan de voorwaarde dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Dat er vrijstellingen gelden op grond van andere bepalingen bij of krachtens de Flora- en faunawet biedt geen grond voor een ander oordeel

  Bezwaren inzake schending normen van de NB-wet 1998 blijven in casu op grond van het relativiteitsbeginsel buiten beschouwing


Tycho Lam

  Weigering bouwvergunningen voor uitbreiding intensieve veehouderij, provinciale verordening, Reconstructiewet, gewijzigd gemeentelijk beleid

  Verordening van toepassing op wijzigingsplan dat is aangevraagd voor inwerkingtreding verordening

  Realisering EHS vanwege bezuinigingen niet meer financieel uitvoerbaar

  Verhouding provinciale verordening en reconstructieplan.

  Reactieve aanwijzing inzake wijzigingsbevoegdheid. Provinciale verordening.

  Inpassingsplan. Provinciale belangen in geval van rondweg die twee gemeenten doorsnijdt en onderdeel zal gaan uitmaken van provinciale infrastructuur.

  Ontheffing Provinciale verordening. Bevoegdheid burgemeester en wethouders. Concrete situatie die uitzondering op algemene regels rechtvaardigen.

Toont 1 - 20 van 67 gevonden teksten
« 1 3 4
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.