Zoekresultaat: 8 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2013 x Rubriek Jurisprudentie x

  Overgangsrecht. Strijdig gebruik. Onderdeel beheersverordening is onverbindend. Reikwijdte beheersverordening. Bestemmingsplan is belangrijkste instrument


Tycho Lam

  Geconcentreerde rechtsbescherming. Ontvankelijkheid. Samenloop procedure bestemmingsplan en ontheffing van provinciale verordening. Bevoegdheid gedeputeerde staten

  Uitsluiten nieuwvestiging of hervestiging intensieve veehouderij in LOG in strijd met provinciale verordening


Gijsbert Keus

  Het houden van twaalf paarden is een vergunningplichtige inrichting

  Ten onrechte is in casu niet de plaatsing en instandhouding van een geluidscherm geregeld

  Verbod op nieuwvestiging van intensieve veehouderij in landbouwontwikkelingsgebieden. Ontheffingsregeling in provinciale verordening

  Toepassing provinciale verordening. Reconstructieplan. Mestverwerkingsbedrijf

  Bij het verlenen van een ontheffing van het verbod in de Flora- en faunawet op het doden van inheemse diersoorten mag worden getoetst aan de voorwaarde dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Dat er vrijstellingen gelden op grond van andere bepalingen bij of krachtens de Flora- en faunawet biedt geen grond voor een ander oordeel

Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.