Zoekresultaat: 31 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2003 x Rubriek Jurisprudentie x

J.M. Verschuuren
Jurisprudentie

2003/47 Zenuwarts; verhouding tussen schending beroepsgeheim ex 272 Sr en verdediging in klachtprocedures.

Hoge Raad (vice-president C.J.G. Bleichrodt, voorzitter; raadsheren F.H. Koster, G.J.M. Corstens, A.J.A. van Dorst en W.A.M. van Schendel; griffier S.P. Bakker) d.d. 8 april 2003.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 5 2003
Auteurs


Jurisprudentie

Rechterlijke macht

Tijdschrift Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Bestuurder, Bestuursrechter, Burgerlijk rechter, Rechtspraak, Gemeente, Aanwijzing, Gerechtsambtenaar, Rechterlijk ambtenaar, Wraking, Contentieuze rechtspraak
Auteurs Hofhuis, J.M.J.

Hofhuis, J.M.J.
Jurisprudentie

Eerste aanleg

Tijdschrift Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Bedrog, Tussenvonnis, Eindvonnis, Dagvaarding, Waterschap, Herroeping, Rekest-civiel, Vordering tot herroeping, Rekenplichtige, Arbiter
Auteurs Ingelse, P.

Ingelse, P.
Jurisprudentie

Smartengeld: HR 20 september 2002, RvdW 2002, 142

Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Slachtoffer, Vergoeding, Smartengeld, Gederfde levensvreugde, Begroting, Immateriƫle schade, Rechtspraak, Personenschade, Aansprakelijkheid, Aanwijzing
Auteurs Kottenhagen, R.J.P.

Kottenhagen, R.J.P.
Jurisprudentie

Privacy en observeren slachtoffer

Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Privacy, Onrechtmatigheid, Verzekeraar, Slachtoffer, Onrechtmatig handelen, Schade, Vergoeding, Woning, Bodemprocedure, Personenschade
Auteurs L.J.F.E. de Wijkerslooth

L.J.F.E. de Wijkerslooth
Jurisprudentie

Werkgeversaansprakelijkheid: HR 16 mei 2003, RvdW 2003, 94

Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Werkgever, Werknemer, Risico, Personeel, Aansprakelijkheid, Werkgeversaansprakelijkheid, Personenschade, Schade, Vergoeding, Zorgplicht
Auteurs Bouman, W.H.

Bouman, W.H.
Jurisprudentie

Eenzijdige ontslagname door een aan een geestelijke stoornis lijdende werknemer

Westhoff/Spronsen revisited: HR 15 november 2002, NJ 2003, 60, JAR 2002/295 (Sietses BV/Sneek)

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties, Aflevering 03 2003
Trefwoorden eenzijdige ontslagname, geestelijke stoornis werknemer, beperkende werking van redelijkheid en billijkheid, nadeelsvereiste
Auteurs C.J.H. Jansen

C.J.H. Jansen
Jurisprudentie

Atlantic Container Line e.a. / Commissie, gevoegde zaken T-191/98, T-212/98, T-213/98 en T-214/98

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 7/8 2003
Trefwoorden beschikking, overeenkomst, bewijslast, voorwaarde, bankgarantie, mededinging, prijsregeling, groepsvrijstelling, rechtspraak, verzachtende omstandigheden
Auteurs P.J. Slot en Ay Ling Josaputra

P.J. Slot

Ay Ling Josaputra
Jurisprudentie

Babyliss/Commissie en Philips/Commissie

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 7/8 2003
Trefwoorden verbintenis, concentratie, mededinging, voorwaarde, E-commerce, overname, lidstaat, licentie, merk, activa
Auteurs M.F.A.M. Smeets

M.F.A.M. Smeets
Jurisprudentie

ABRS 2 juli 2003, nr.200101695/1 (Minister van VROM)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het militair schietkamp 'De Vliehors' op Vlieland. Door appellanten wordt aangevoerd dat ten onrechte geen vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is aangevraagd
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 2 juli 2003, nr. E03.98.1535/1 (Minister VROM)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Bezwaar van de Minister van VROM op grond van artikel 4, derde lid, onder b van de EVOA tegen het voornemen van appellante om afvalolie over te brengen naar Duitsland. Het oogmerk is de olie in Duitsland toe te passen voor de opwekking van energie ten b
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitleg van CAO-bepalingen: op weg naar een (objectieve) redelijkheidstoets?

HR 11 april 2003, JAR 2003/108 (Baron c.s./Terra Nigra)

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties, Aflevering 02 2003
Trefwoorden uitleg van CAO-bepalingen, contra proferentem, grammaticale uitleg, redelijke uitleg, uitleg naar objectieve maatstaven, (objectieve) redelijkheidstoets
Auteurs C.J. Loonstra

C.J. Loonstra
Jurisprudentie

Schneider/Legrand

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 7/8 2003
Trefwoorden mededinging
Auteurs J. Hettema

J. Hettema
Jurisprudentie

ABRS 16 april 2003, nr. 200202984/1 (Ameland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een schapenhouderij. Een eerder voor deze inrichting verleende oprichtingsvergunning is door de Voorzitter van de Afdeling op 4 oktober 2001 vernietigd. Thans is beschikt op de oorspronkelijke
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 9 april 2002, nr. 200205219/1 (Noordwijk)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Besluit d.d. 27 oktober 2000 tot afwijzing van het verzoek om handhavingsmiddelen toe te passen met betrekking tot een camping. Het tegen dit besluit ingediende bezwaarschrift is bij het (thans bestreden) besluit van 5 juni 2002 ongegrond verklaard.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 2 april 2003, nr. 200202109/1 (Nederweert)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Burgemeester en wethouders van Nederweert hebben afwijzend beschikt op het verzoek om handhavend op te treden tegen een in strijd met het bestemmingsplan gevestigde woning. Het belang van verzoekster bestaat daaruit dat zij door de illegale woning wordt
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 maart 2003, nr. 200202895/1 (Gilze en Rijen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Bij besluit van 8 november 2001 gaat het college van burgemeester en wethouders over tot intrekking van de milieuvergunning voor de opslag van maximaal 15.000 kg vuurwerk; tevens wordt bestuursdwang toegepast. Bij besluit van 9 april 2002 wordt het
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 22 januari 2003, nr. 200106372/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Bunnik. De gemeenteraad heeft het planschadeverzoek afgewezen vanwege voorzienbaarheid door een voorbereidingsbesluit
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 15 januari 2003, nr. 200200342/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Tynaarlo. Sedert 1 januari 1994 is van schorsende werking van beroep tegen het besluit omtrent goedkeuring van een bestemmingsplan geen sprake meer. Daardoor zijn de datum van het van kracht
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 31 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.