Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 8 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2002 x Rubriek Milieu: x
Milieu:

ABRS 21 augustus 2002, nr. 200105688/1 inzake 8.19 lid 2 Wm (GS Fryslân)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Geen voorschriften of voorwaarden mogelijk bij acceptatie melding op grond van 8.19 lid 2 Wm; een melding wijzigt de vergunning niet zodat voor een wijziging van het in de vergunning vastgelegde beschermingsniveau een wijziging van de vergunning is vereis
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 17 juli 2002, nr. 200105865/1 inzake art. 12 en 18 Nbw (Staatssecretaris van LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Afwijzing schadevergoeding/nadeelcompensatie wegens niet kunnen rapen van mosselen. Voor schadevergoeding bestaat geen rechtsgrond. Nadeel valt onder maatschappelijk risico verzoeker
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

Vz. ABRS 18 juni 2002, nr. 200201895/2 inzake art. 8.1 en 8.19 Wm (GS Limburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden In het onderhavige geval kan niet met een melding worden volstaan
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 19 juni 2002, nr. 200105168/2 inzake art. 1, 2 en 26 EVOA (Minister van VROM)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Het overbrengen van het schip Sandrien naar India is aan te merken als het 'zich ontdoen' van afvalstoffen
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 26 juni 2002, nr. 200104522/1 inzake art. 20.3 Wm (Harderwijk)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Intrekking vergunning onder opschortende voorwaarde is niet in strijd met het systeem van de Wm
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 30 januari 2002, nr. 200004674/1 (Staatssecretaris LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden De appellerende landschapsstichting is als 'belanghebbende' aan te merken; in casu is niet concreet onderzocht of de activiteiten geen significante (verstorende) effecten hebben in het aangrenzende vogelbeschermingsgebied
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 16 januari 2002, nr. 200004997/1 (Zijpe)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Na verwijderen wieken windturbine resteert kale mast vanaf welk moment niet kan worden gesproken van het in werking houden van een windturbine; dwangsom in strijd met vertrouwensbeginsel
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 21 november 2001, nr. 200003634/1 (Winterswijk)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2002
Trefwoorden Vergunning, Vergunningverlening, Woning, Schade, Gedeputeerde staten, Administratief recht, Verdrag, Causaliteit, Dwangsom, Burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.