Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 21 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Rubriek Planschadevergoeding: x
Planschadevergoeding:

Rb. Utrecht 12 februari 2002, SBR nr. 2000/1064, Amersfoort/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Schadevergoeding wordt 'zelfstandig schadebesluit' nu het planologische regime dat de schadeveroorzakende maatregel mogelijk maakte, is vernietigd en het ervoor moet worden gehouden dat geen legalisering plaatsvindt. Schadevergoeding gesteld op het gemiddelde van door (partij)deskundigen getaxeerde bedragen
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 24 april 2002, nr. 200004482/1, Nieuwegein/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Artikel 6:20, vierde lid, van de Awb dient naar het oordeel van de Afdeling aldus te worden uitgelegd, dat, ingeval een beroep bij de rechtbank aanhangig is tegen een fictieve weigering te beslissen op een bezwaar, dat beroep mede geacht wordt te zijn gericht tegen een hangende
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 1 mei 2002, nr. 200100768/1, Tubbergen/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Wijzigingsbevoegdheid in voormalige planologische regime was voldoende bepaalbaar, zodat schade (door wijzigingsplan) voorzienbaar was
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 6 februari 2002, nr. 200102764/1, Woerden/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Het is aan appellant om aannemelijk te maken dat en in welke omvang de omzetdaling van zijn bedrijf aan de planologische verslechtering moet worden toegerekend
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

Rb. Assen 18 december 2001, 99/763 BELEI, Zuidlaren (thans: Tynaarlo)/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Na wijziging planologisch regime overeengekomen voortzetting van een familiebedrijf door vennootschap die deels in handen is van vader en zoon, is niet te beschouwen als ononderbroken bedrijfsovergang zoals dat onder omstandigheden binnen de familiesfeer van vader op zoon denkbaar is. Planschade derhalve voorzienbaar voor vennootschap
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 22 mei 2002, nr. 200102126/1, Barneveld/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Voorzienbaarheid aangenomen nu appellanten gronden hebben aangekocht onder de voorwaarde dat zij geen bezwaar zouden maken tegen een toekomstige industriebestemming van de omliggende grond
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 19 juni 2002, nr. 200103955/1, Barendrecht/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Moment van onherroepelijk worden van (delen van het) besluit omtrent goedkeuring van een bestemmingsplan
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 28 november 2001, nr. 200101548/1, Vlagtwedde/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Bij vergelijking tussen hetgeen maximaal kon en kan worden gerealiseerd dient de onder het nieuwe regime geldende vrijstellingsmogelijkheid te worden betrokken. Na de planherziening is bebouwing, zij het na vrijstelling, evenzeer als voorheen (bij recht) mogelijk
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 2 januari 2002, nr. 200103164/1, Tilburg/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Appellanten waren ten tijde van de aankoop van hun woning op de hoogte van de voorgenomen wegaanleg. Vanwege die wetenschap had het op hun weg gelegen zich terzake zorgvuldig te informeren. Nu de wegaanleg voor hen voorzienbaar was, hebben appellanten
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 9 januari 2002, nr. 200101462/1, Schipluiden/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Rapport van door appellanten ingeschakelde deskundige is op het punt van de vergelijking van de planologische mogelijkheden te summier. Gelet hierop bestond er geen reden om verder in te gaan op de grote discrepantie tussen de schadebeoordeling van deze
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 9 januari 2002, nr. 200101720/1, Heemstede/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Een nadere beschouwing van overgelegde notariƫle akte valt binnen de sfeer van de onderzoeksplicht van het bestuursorgaan. De artikelen 6:18 en 6:19 van de Awb staan niet in de weg aan het intrekken van de beslissing op bezwaar wegens een onjuiste
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 2 januari 2002, nr. 200102684/1, 's-Hertogenbosch/ verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Deskundige heeft de waardevermindering uitgedrukt als een percentage van de waarde van het object na de planologische wijziging. In casu bestaan geen redenen om de taxatie onzorgvuldig te achten
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

Rb. Maastricht, 14 december 2001, nr. AWB 00/1327, Beek/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Planologisch nadeel van het door de oprichting van het geluidsscherm verminderde uitzicht wordt gecompenseerd door vermindering van de geluidsbelasting als gevolg van hetzelfde scherm
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 27 maart 2002, nr. 200103224/1, Apeldoorn/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Deskundige is er bij de bepaling van de waardedaling terecht vanuit gegaan dat een redelijk handelend koper bij de bepaling van zijn koopprijs niet alleen uitgaat van de planologische mogelijkheden van een pand, maar ook van de feitelijke geschiktheid
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 12 december 2001, nr. 200101227/1, Hengelo/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2002
Trefwoorden Geen samengestelde rente, nu schadeveroorzakend moment voor de datum van invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek per 1 januari 1992 ligt
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 3 oktober 2001, nr. 200101280/1, Stein/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2002
Trefwoorden Artikel 6:20, vierde lid Awb houdt niet in dat, in geval tegen het niet tijdig beslissen bezwaar is gemaakt, het bestuursorgaan uitsluitend in de vorm van een beslissing op bezwaar een primair besluit kan nemen. Dit zou immers betekenen dat alsdan de
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 26 september 2001, nr. 200100765/1, Noordenveld/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2002
Trefwoorden Bij eigendomsverkrijging onder algemene titel kan geen voorzienbaarheid worden tegengeworpen die niet reeds bestond bij voormalige eigenaar
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 3 oktober 2001, nr. 200001310/1, Epe/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2002
Trefwoorden In objectieve zin neemt de bruikbaarheid van net buiten het nieuwe bestemmingsplan vallende percelen in dit geval niet af door het nieuwe bestemmingsplan, zodat er geen sprake is van een waardeverminderende factor. Gestelde waardebeperking door
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 12 december 2001, nr. 200103243/1, Goor (thans Hof van Twente)/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2002
Trefwoorden Niet het vragen van een nader advies (second opinion), maar het afwijken van een krachtens wettelijk voorschrift uitgebracht advies (van de schadebeoordelingscommissie) had gemotiveerd moeten worden
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 21 november 2001, nr. 200100248/1, Weert/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2002
Trefwoorden Uitwerkingsplan is geen planschadebasis; ontbreken van causaliteit
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 21 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.