Zoekresultaat: 12 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Hotelfunctie. Vergunningverlening in strijd met eigen beleid.


Mr. Rachid Benhadi

  Toepassing Bor. Bouwwerk gedeeltelijk in strijd met bestemmingsplan.

  Normaal maatschappelijk risico gerelateerd aan juridische entiteit.

  Ten onrechte geen rekening gehouden met BBT-conclusies. Rechtsgevolgen blijven in stand.

  Effect van het vliegen op het gedrag van zoogkoeien met kalveren is ten onrechte niet in de belangenafweging betrokken. Rechtsgevolgen besluit blijven in stand.


Marieke Kaajan

  Bij bepalen terugverdientijd van energiebesparende maatregelen mag niet worden geabstraheerd van bedrijfsspecifieke omstandigheden.

Artikel

Toegang tot de rechter bij de omgevingsvergunning

De eerste jurisprudentie over de kring van belanghebbenden en besluitonderdelen bij de omgevingsvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 2 2011
Auteurs Aletta B. Blomberg
Samenvatting


Aletta B. Blomberg
Artikel

Parkeren en het omgevingsrecht

Tijdschrift StAB, Aflevering 1 2011
Auteurs Eefje M. van Bommel en Fikriye Güner
SamenvattingAuteursinformatie


Eefje M. van Bommel
Mr. Eefje M. van Bommel MRE is werkzaam als advocaat bij Gijs Heutink Advocaten te Amsterdam.

Fikriye Güner
Mr. Fikriye Güner is werkzaam als advocaat bij Gijs Heutink Advocaten te Amsterdam.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juli 2004, nr. 200400155/1 Roermond/bestemmingsplan '2e wijziging Spickerhoven II '

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich dat indien aan een bedenkingengeschrift een gebrek in de ondertekening kleeft, dit bedenkingengeschrift niet om die reden buiten behandeling kan worden gelaten dan nadat de indiener in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 16 juni 2004, nr. 200304768/1 Urk/uitwerkingsplan 'het uitwerkingsplan ex artikel 11 WRO, noordwestelijk deel van het bestemmingsplan "De Staart"'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Het toepassen van in een bestemmingsplan opgenomen uitwerkingsregels is een verplichting. Bijzondere omstandigheden kunnen er evenwel toe leiden dat aan deze verplichting kan worden voorbijgegaan.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 september 2003, nr. 200203751/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Meerbad' van de gemeente Abcoude. Nu in de plantoelichting ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid is volstaan met de enkele verwijzing naar een exploitatie-opzet, en deze exploitatie-opzet niet tezamen met
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.