Zoekresultaat: 13 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2002 x
Titel

Ruimtelijke ordening 02-119: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 september 2002, nr. 200104493/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan ‘Buitengebied Midden’ van de gemeente Brederwiede (thans gemeente Steenwijk). Noch uit het besluit omtrent goedkeuring, noch anderszins blijkt dat GS aan het gemeentebestuur gelegenheid tot (telefonisch) overleg hebben geboden over de voorgenomen onthouding van goedkeuring.
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 24 juli 2002, nr. 200103706/1 inzake art. 1.1 lid 1 en art. 8.17 Wm, art. 6 Habitatrichtlijn (EG 92/43) (Ede)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Modelvliegtuigactiviteiten aan te merken als inrichting in de zin van de Wm; doordat aannemelijk is dat de vogels in hun leefgedrag worden gehinderd, had de vergunning niet zonder voorafgaand onderzoek mogen worden verleend; geen reden aanwezig om een tijdelijke vergunning te verlenen
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 27 maart 2002, nr. 200103923/1 inzake art. 12 Natuurbeschermingswet, art. 4 EG-richtlijn 79/409 (Vogelrichtlijn) en art. 6 en 7 EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Staatssecretaris LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Verweerders hebben ten onrechte verzuimd om onderzoek te (laten) doen naar significante gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor het gebied dat als speciale beschermingszone is aangewezen
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 1 mei 2002, nr. 200100768/1, Tubbergen/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Wijzigingsbevoegdheid in voormalige planologische regime was voldoende bepaalbaar, zodat schade (door wijzigingsplan) voorzienbaar was
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 27 maart 2002, nrs. 200000690/1 en 200101670/1 inzake art. 12 Natuurbeschermingswet en art. 6 EG-richtlijn 62/43 (Habitatrichtlijn) (Staatssecretaris LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Twijfels over correcte implementatie Habitatrichtlijn in de Nbw; prejudiciële vragen over art. 6, tweede en derde lid Habitatrichtlijn aan Hof van Justitie EG voorgelegd
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 17 april 2002, nr. 200002214/1 inzake art. 1 en 2a Wvo, art. 7 EG-richtlijn 76/464 en art. 2 en 14 Lozingenbesluit (Hoogheemraadschap Schieland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen niet aan te merken als een 'lozing'. De lozing van grijze lijst stoffen kan worden verbonden aan voorschriften die beantwoorden aan de best uitvoerbare technieken
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 8 mei 2002, nr. 200004646/1 inzake art. 1 Wvo, art. 4 Uitvoeringsbesluit Wvo en art. 7 EG-richtlijn 76/464 (Moordrecht)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Ammoniakdepositie is niet aan te merken als een 'lozing'
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 1 mei 2002, nr. 200103482/1 inzake art. 8.17 Wm (Ambt Montfort)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Onder bijzondere omstandigheden kan in strijd met de afstandsgrafiek van de Richtlijn veehouderij en stankhinder een tijdelijke vergunning worden verleend voor een veehouderij
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 19 december 2001, nr. 200000360/1, Tilburg/bestemmingsplan 'Nieuwe Warande, fase 1'

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Ruimtelijke samenhang in een uitleggebied kan er niet toe leiden dat goedkeuring moet worden verleend aan een woonbestemming die blijkens het woningbouwprogramma pas na afloop van de tienjarige planperiode zal worden verwezenlijkt
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 20 februari 2002, nr. 200100018/1 (Texel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor een veehouderij annex akkerbouwbedrijf. Door één der appellanten is betoogd dat verweerders ten onrechte niet hebben beoordeeld of vergunningverlening gevolgen heeft voor de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 2 januari 2002, nr. 200103164/1, Tilburg/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Appellanten waren ten tijde van de aankoop van hun woning op de hoogte van de voorgenomen wegaanleg. Vanwege die wetenschap had het op hun weg gelegen zich terzake zorgvuldig te informeren. Nu de wegaanleg voor hen voorzienbaar was, hebben appellanten
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

Vz. ABRS 19 december 2001, nr. 200104431/1 (Lochem)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden I.c. is toetsing aan de IPPC-richtlijn vereist; onduidelijk is of aan de IPPC-richtlijn kan worden voldaan
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 20 maart 2002, nr. 200002278/1 (Eibergen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Geen sprake van een 'belangrijke wijziging' in de zin van de IPPC-richtlijn; mitsdien is beoordelingskader van deze richtlijn niet van toepassing
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.