Zoekresultaat: 10 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2009 x

  Besluit tot weigering om een bestemmingsplan vast te stellen. Overgangsrecht zoals geregeld in Invoeringswet Wro ten aanzien van aanvragen van vóór 1 juli 2008.


Tycho Lam

  Dpo en duurzame ontwrichting. Artikel 3.1.2. Bro en branchering. Financiële haalbaarheid en staatssteun. Geen gebruikgemaakt van een taxateur als bedoeld in de Mededeling van Europese Commissie.


Tycho Lam

  Wijziging in jurisprudentielijn: in hogere geluidgrenswaardenprocedure is stichting als belanghebbende aan te merken.


Aletta Blomberg
Jurisprudentie

Vz ABRvS 4 maart 2009, nr. 200900930/1 (Uden)

Tijdschrift StAB, Aflevering 2 2009
Auteurs Valérie van ‘t Lam
Samenvatting

  Er kan ook worden gemeld als de onderliggende vergunning nog niet in werking is getreden.


Valérie van ‘t Lam

  Met een beroep op het ‘Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000-gebieden’ van het ministerie van LNV kan niet zonder meer een toename van de ammoniakdepositie worden toegestaan. Rechtsgevolgen van vernietigde besluit blijven in stand.


Aletta Blomberg

Hans Paul Nijhoff

  Verband tussen aanlegvergunningstelsel en te beschermen bestemming.Ontoereikende criteria wijzigingsbevoegdheid.


Tycho Lam

  Plangebied onvoldoende begrenst in publicaties.


Tonny Nijmeijer

  Appellante als belanghebbende aan te merken nu haar feitelijke werkzaamheden meer inhouden dan het initiëren van, dan wel participeren aan juridische procedures of de voorbereiding daarvan.


Aletta Blomberg

Tycho Lam
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.