Zoekresultaat: 22 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2017 x

  Kruimelgevallenregeling. Tijdelijke vergunning. Aanvang termijn tien jaar.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Vergunningvrij bouwen. Belemmering omliggende bedrijven.

  Gezondheidseffecten windturbines.

  Peildatum toekomstige inkomensschade.

  Voorzienbaarheid nu oude bestemmingsplan geen regels omtrent maximale afmetingen bevatte.

  Tijdelijke losvoorziening. Kruimelregeling. Relativiteitsbeginsel.


Robin Aerts

Lianne Barnhoorn

  Publicatie niet concreet genoeg, geen onderzoeksplicht aspirant-koper.

  Erfpacht, passieve voorzienbaarheid, normaal maatschappelijk risico.

  Bevoegdheid tot handhavend optreden. Tegelenjurisprudentie. Gevolgen van vernietiging bestemmingsplan voor niet onherroepelijke omgevingsvergunning.

  Cultuurhistorische waardevolle structuren en elementen van dorpsgezicht. Beleid aanwijzing stads- en dorpsgezichten.

  Anonimiseren toezichthouders is onvoldoende gemotiveerd.

  De NAM is aansprakelijk voor de door inwoners van het Groningerveld geleden en/of nog te lijden immateriële schade, als gevolg van aardbevingen.


Rut Wingens

  Bestemmingsplan transformatiegebied. Relativiteitsvereiste. Ladder duurzame verstedelijking. Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.


Tycho Lam

  Toepassing beleidsregels. Beoordeling gevolgen. Bijzondere omstandigheden.


Tycho Lam

  Geen onlosmakelijk verband tussen houden van dieren en uitrijden van mest.


Marieke Kaajan

  Normaal maatschappelijk risico gerelateerd aan juridische entiteit.

  Een cultuurhistorisch belang is een dwingende reden van openbaar belang.


Marieke Kaajan

  Uitgebreide voorbereidingsprocedure. Schipholparkeren. Stedelijk ontwikkelingsproject. Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling.

  Verweerder heeft in redelijkheid aansluiting gezocht bij de standaardgeluidnormen in het Activiteitenbesluit. Hogere waarden dan de standaardgeluidsnormen van het Activiteitenbesluit zijn in redelijkheid aanvaardbaar indien niet op korte termijn een meer geschikte, alternatieve locatie voorhanden is.


Hans Paul Nijhoff
Toont 1 - 20 van 22 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.