Zoekresultaat: 36 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

Rut Wingens
Artikel

Invordering dwangsommen

Tijdschrift StAB, Aflevering 4 2015
Auteurs Peter Cup

Peter Cup
Artikel

Wanneer is sprake van (voldoende) concreet zicht op legalisering?

Een overzicht aan de hand van recente jurisprudentie

Tijdschrift StAB, Aflevering 1 2015
Auteurs Mr. C.M.M. van Mil en Mr. P.C. Cup
Auteursinformatie

Mr. C.M.M. van Mil
Beide auteurs zijn lid van de Werkgroep Jurisprudentie van de Vereniging voor Milieurecht. Chantal van Mil is advocaat bij KienhuisHoving N.V.

Mr. P.C. Cup

  Overtreding kan aan curator worden toegerekend. Kosten bestuursdwang komen ten laste van faillissementsboedel.


Valérie van ’t Lam

  Aan een milieuneutrale omgevingsvergunning (voorheen melding) kunnen voorschriften worden verbonden die leiden tot een (verdere) beperking van de milieugevolgen die op grond van de bestaande vergunning zijn toegestaan.


Valérie van ’t Lam

  Het afmeren schepen aan de kade kan niet met toepassing van artikel 2.14, vijfde lid, van de Wabo (voorheen melding ex artikel 8.19 WMB) worden vergund


Valérie van ’t Lam

  Artikel 1.1a van de Wm is een vangnetbepaling die slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden gebruikt als grondslag voor het opleggen van een last onder dwangsom.


Aletta Blomberg

  Wijzigingsbevoegdheid mist objectieve criteria. Het langs elektronische weg beschikbaar stellen is niet hetzelfde als de mogelijkheid bieden om te downloaden.


Valérie van ‘t Lam

  Wijziging in jurisprudentielijn: in hogere geluidgrenswaardenprocedure is stichting als belanghebbende aan te merken.


Aletta Blomberg

  Met een beroep op het ‘Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000-gebieden’ van het ministerie van LNV kan niet zonder meer een toename van de ammoniakdepositie worden toegestaan. Rechtsgevolgen van vernietigde besluit blijven in stand.


Aletta Blomberg

  Appellante als belanghebbende aan te merken nu haar feitelijke werkzaamheden meer inhouden dan het initiëren van, dan wel participeren aan juridische procedures of de voorbereiding daarvan.


Aletta Blomberg
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 20 augustus 2008, nr. 200702603/1, Sint-Michielsgestel/bestemmingsplan 'Centrum Sint-Michielsgestel'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2008
Trefwoorden Vereniging, Bestemmingsplan, Terinzagelegging, Woning, Ruimtelijke ordening, Bestuursorgaan, Luchtkwaliteit, Openbare voorbereidingsprocedure, Administratief recht, Beslistermijn
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Artikel

Het vervallen van milieuvergunningen

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Milieuvergunning, Onherroepelijkheid, Dier, Vervaltermijn, Bouw, Bouwvergunning, Schorsing, Stallen
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 april 2007, nr. 200605121/1, Sint-Michielsgestel/bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Bouwvergunning, Belangenafweging, Ruimtelijke ordening, Bouwwerk, Noodzakelijkheid, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Privacy, Burgemeester, College van burgemeester en wethouder, Ongegrondverklaring
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 17 januari 2007, nr. 200505408/1b, Sint-Michielsgestel/bestemmingsplan 'Den Dungen'

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2007
Trefwoorden Gemeentebestuur, Horeca, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Detailhandel, Gemeente, Uitwisselbaarheid, Aanwijzing, College van burgemeester en wethouder
Auteurs Redactie

Redactie
Artikel

Het belanghebbendebegrip en de onderdelenfuik in het milieurecht: recente ontwikkelingen

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2007
Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Belanghebbende, Milieuvergunning, Perceel, Administratief recht, Milieurecht, Relativiteitsvereiste, Bouwvergunning, Eigenaar, Hoofdzaak
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 1 november 2006, nr. 200604367/1 inzake art. 5:32 Awb (Marum)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Dwangsom, Afdeling bestuursrecht, Financiële omstandigheden, Last onder dwangsom, Bestuursorgaan, Beleidsregel, Verbeuren van dwangsom, Administratief recht, Beoordelingsruimte, Bestuursdwang
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Artikel

De Wet geurhinder en veehouderij en de ruimtelijke ordening

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Bestemmingsplan, Verspreiding van stank, Veehouderij, Ruimtelijke ordening, Milieuvergunning, Gemeenteraad, Woning, Appellabel besluit, Milieubeleid, Rechtsbescherming
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Artikel

Samenvatting StAB-seminar 'Rechtspraak in twee instanties'

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Rechtspraak, Concentratie, Voorstel van wet, Aanverwantschap, Introductie, Raad voor de rechtspraak, Aanbeveling, Administratief recht, Administratieve rechtspraak, Bestemmingsplan
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 36 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.