Zoekresultaat: 5 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

    Peildatum toekomstige inkomensschade.

    Reconstructieplan. Plansystematiek. Beperkingen voor niet-intensieve veehouderijen in verband met verstening buitengebied

    De Habitatrichtlijn vereist niet dat een project slechts kan worden vergund indien het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied verbetert. Voor zover de Habitatrichtlijn verplicht tot het treffen van maatregelen om een te hoge depositie te doen verminderen, volgt daaruit niet dat het bevoegd gezag moet kiezen voor de maatregel van het weigeren van de vergunning. Er is ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van het project voor een in Duitsland gelegen Natura 2000-gebied


Marieke Kaajan
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 december 2003, nr. 200301225/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Marcanti-eiland' van het stadsdeel Westerpark (gemeente Amsterdam). Bij de afweging van de betrokken belangen heeft verweerder in redelijkheid een groter gewicht kunnen toekennen aan het algemeen belang dat is gediend, dan aan de belangen van molen 'De Otter' die zijn
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 november 2003, nr. 200302450/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake vrijstelling en bouwvergunning voor vergroten woning, gemeente Voorschoten. In het feit dat door de uitvoering van het bouwplan voor het vergroten van de woning op het perceel een voor wat betreft de garage met het bestemmingsplan strijdige situatie ontstaat, hebben burgemeester en wethouders terecht geen belemmering gezien de gevraagde vrijstelling
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.