Zoekresultaat: 16 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Afstand tot agrarisch bedrijf. Gezondheid. GGD-advies.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Geen sprake van een redelijkerwijs binnen afzienbare tijd voorzienbare uitbreiding van de capaciteit en daarmee geen overschrijding drempelwaarde MER-plicht.

  Intrekkingsbesluit reconstructieplannen en correctieve herzieningen in strijd met Rwc. Regeling in structuurvisie of verordening heft de verplichting van het hebben van een reconstructieplan niet op.

  Ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) kan worden ingetrokken wegens het gedurende drie jaar geen handelingen verrichten met gebruikmaking van de vergunning

  Een paardenstal is geen geurgevoelig object, omdat geen sprake is van permanent gebruik voor menselijk verblijf

  Belangenafweging in geval van een verplaatsing van een varkenshouderij naar een LOG-gebied.

  Mandaatregeling voorziet niet in het nemen van negatieve besluiten; het weigeren van de vergunning is een negatief besluit.

  Een paardenhouderij moet worden aangemerkt als een veehouderij in de zin van de Wgv.


Tonny Nijmeijer

  Toepassing chemische luchtwassers is in de regel aan te merken als toepassing van de best beschikbare technieken.

  Traditionele huisvestingssystemen zijn als BBT aan te merken omdat ze in de Oplegnotitie bij BREF intensieve pluimvee- en varkenshouderij en in de Nota van toelichting bij het Besluit huisvesting onder bepaalde voorwaarden als zodanig worden aangemerkt.

Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 3 oktober 2007, nr. 200701803/1, Oisterwijk/wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied, deel Moergestel inzake aanwijzing van een nieuw agrarisch bouwblok aan de Sebrechtsdijk'

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2008
Trefwoorden Streekplan, Bestemmingsplan, Intensieve veehouderij, Agrarisch bedrijf, Aanwijzing, Beleidsregel, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gedeputeerde staten, Handhaving
Auteurs Redactie

Redactie
Artikel

'Malta' en het ruimtelijk recht: archeologie als afwegingsfactor

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2008
Trefwoorden Bestemmingsplan, Gemeente, Verdrag, Verwachtingswaarde, Bodem, Provincie, Cultuurhistorie, Monument, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Reuselaars, I.

Reuselaars, I.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 20 juni 2007, nr. 200700102/1, Hilvarenbeek/wijzigingsplan '[locatie] te Esbeek'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Intensieve veehouderij, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Ondernemer, Agrarisch bedrijf, Bestemmingsplan, Ontlening, Perceel, Streekplan, Varkenshouderij
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 april 2007, nr. 200602637/1, Reusel-De Mierden/handhaving

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Vrachtauto, Bouwwerk, Perceel, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw, Bouwvergunning, Handhaving, Ruimtelijke ordening, Burgemeester, College van burgemeester en wethouders
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 april 2007, nr. 200506283/1, Noord-Brabant/reconstructieplan 'Reconstructieplan Beerze-Reusel'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Bestemmingsplan, Aanwijzing, Ruimtelijke ordening, Waterberging, Intensieve veehouderij, Belangenafweging, Voorstel van wet, Belanghebbende, Ontlening, Streekplan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort: Korte samenvatting van overig uitspraken

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Uit Nota van Toelichting Besluit tankstations milieubeheer blijkt dat slechts voor die onderwerpen waarin bijlage I van het Besluit niet voorziet, voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden. Oprichtingsvergunning krachtens de Wm voor een
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.