Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 23 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Peildatum toekomstige inkomensschade.

  Bouwen en wijzigingen monument. Reclame achter ramen. banieren en lichtlijnen aan gevel. Omgevingsvergunning. Beleidsregels. Bouwwerk.


Rut Wingens

  Bij besluit tot snelheidsverhoging is onvoldoende rekening gehouden met de gezondheidsbelangen van omwonenden.

  Door ontbreken concurrentiebelang is appellante geen belanghebbende.

  Verweerder heeft geen grond om het advies van het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen niet te volgen.

  Bestuursdwang op grond van zorgplichtbepaling Wm. Deze bepaling is een vangnetbepaling die geldt in gevallen waarin ernstige nadelige gevolgen optreden of acuut dreigen op te treden.

Jurisprudentie

ABRvS 28 mei 2008, nr. 200707086/1 (Dagelijks bestuur Milieudienst West-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2008
Trefwoorden Vergunning, Bestuurder, Vergunninghouder, Bedrijfsvoering, Frequentie, Registratie, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Beoordelingsvrijheid, Handhaving, Noodzakelijkheid
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Artikel

De informatieplicht in de Wet samenhangende besluiten Awb

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2008
Trefwoorden Bestuursorgaan, Informatieplicht, Informatieverstrekking, Memorie van toelichting, Inspanningsverplichting, Bestuurder, Subsidie, Kapvergunning, Toestemming, Vergunning
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 december 2007, nr. 200701901/1, regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen het regionaal structuurplan 'Regionaal Plan 2005-2020'

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2008
Trefwoorden Structuurplan, Ruimtelijke ordening, Aanwijzing, Regionaal openbaar lichaam, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Direct verband, Bestuurder, Gemeente, Kwaliteit, Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 16 januari 2008, nr. 200608213/1 (GS Limburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2008
Trefwoorden Strafbaar feit, Vergunning, Curator, Beschikking, Vermoeden, Bedrijfsvoering, Financiering, Belangenafweging, Bestuursorgaan, Bestuurder
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 3 oktober 2007, nr. 200701334/1, stadsdeel Westerpark/vrijstelling en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2008
Trefwoorden Bestuurder, Ruimtelijke ordening, LPG, Bedrijfsvoering, Bestemmingsplan, Woning, Bouwvergunning, Bouwwerk, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Noodzakelijkheid
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Jurisprudentie

ABRvS 21 december 2007, nr. 200700690/1 inzake art. 1.1, eerste lid en art. 8.11, derde lid Wm (GS Zuid-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2008
Trefwoorden Rookgasreiniginginstallatie, Aanwijzing, Vergunning, Ministeriƫle regeling, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Herziening, Merk, Vergunningverlening, Beoordelingsvrijheid, Bestuurder
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 juni 2007, nr. 200605488, De Ronde Venen/bestemmingsplan 'MOB-complex'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Compensatie, Streekplan, Waterberging, Bestemmingsplan, Gemeente, Exploitatie, Risico, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestuurder
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 23 mei 2007, nr. 200606242/1 inzake art. 8.11, derde lid en art. 1.1, eerste lid Wm (GS Gelderland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Vergunning, Bestuurder, Aanwijzing, Aanbeveling, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bedrijfstak, Deskundigenbericht, Dier, Merk, Motivering
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 24 januari 2007, nr. 200603469/1 inzake art. 3 Wet BIBOB (GS Friesland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2007
Trefwoorden Strafbaar feit, Vergunning, Vermoeden, Bestuurder, Beschikking, Weigeringgrond, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Faillissementsfraude, Zeggenschap, Aanwijzing
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 11 oktober 2006, nr. 200601854/1, Westland/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Bestemmingsplan, Hoofdzaak, Verlies, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Glastuinbouw, Ongegrondverklaring, Onroerende zaak, Schadevergoeding, Bedrijfsvoering, Bestuurder
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 6 december 2006, nr. 200603076/1 inzake art. 8.11, derde lid Wm en art. 7, vijfde lid Wvo (dagelijks bestuur Waterschap Reest en Wieden)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Polycyclische aromaten, Vergunning, Afdeling bestuursrecht, Afval, Koolwaterstof, Rioolwaterzuiveringsinstallatie, Administratief recht, Beperkte aansprakelijkheid, Besloten vennootschap, Bestuurder
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 augustus 2006, nr. 200507730/1, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht/peilbesluit polder Zevenhoven deel I

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Belanghebbende, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Ruimtelijke ordening, Bestuurder, Fusie, Gedeputeerde staten, Ongegrondverklaring, Statuut
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juni 2006, nr. 200508050/1, Stadsdeel Oud Zuid van de gemeente Amsterdam/bestemmingsplan 'Vondelpark'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Perceel, Vergunning, Bestuurder, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, Horeca, Motivering, Exploitatie, Gemeente, Herstel
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 23 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.