Zoekresultaat: 4 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2004 x
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 12 mei 2004, nr. 200305346/1 Rijnwoude/bestemmingsplan 'Tussen Rijn en Rijksweg'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden In twee gevallen wordt overwogen dat de omstandigheid dat niet aannemelijk is dat het gebruik, dat in het plan onder de beschermende werking van het algemene overgangsrecht is gebracht, binnen de planperiode zal worden beƫindigd, niet zonder meer een bestemming overeenkomstig het feitelijk gebruik van de desbetreffende gronden rechtvaardigt.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 12 mei 2004, nr. 200305190/1 Purmerend/vrijstelling ex artikel 19, eerste lid, WRO en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Als uitgangspunt geldt dat niet ieder bouwplan dat tot gevolg heeft dat een beschermde diersoort zich moet aanpassen aan de veranderde omgeving reeds daarom moet worden aangemerkt als een opzettelijke verontrusting van beschermde diersoorten als bedoeld i
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 november 2003, nr. 200205327/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Westelijke Randweg' van de gemeente Beverwijk. Uit het bestreden besluit volgt niet dat verweerder heeft bezien of het plan zonder daarbij in strijd te handelen met het bepaalde in de Flora- en faunawet (Ffw) uitvoerb, dan wel, zo van deze strijdigheid moet worden uitgegaan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 oktober 2003, nr. 200301201/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Uiterwaarden' van de gemeente Hattem. Het in de beleidslijn 'Ruimte voor de Rivier' opgenomen toetsingskader voor nieuwe ingrepen in het winterbed van de grote rivieren is ten onrechte niet neergelegd in de in het pla
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.