Zoekresultaat: 256 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Een begunstigingstermijn is er niet op gericht de mogelijke legalisering van niet-vergunde activiteiten af te wachten.

  Erfafscheiding. Toepassing Bor. Bijbehorend bouwwerk. Functionele verbondenheid. Intentie bij het oprichten van een bouwwerk.

  Feitelijk gebruik is bepalend voor beantwoording vraag of aan een dienstwoning of bedrijfswoning bescherming toekomt.

  De procedurele eisen gesteld aan de invordering van een dwangsom zijn geen doel op zich.

  Herformulering van eisen te stellen aan besluit tot invordering dwangsom.

  Bouwen en wijzigingen monument. Reclame achter ramen. banieren en lichtlijnen aan gevel. Omgevingsvergunning. Beleidsregels. Bouwwerk.

  Hotelmatig gebruik van woonruimte. Strijd met bestemmingsplan. Overschrijding 60 dagenregeling.

  Vergunninghouder kan niet als overtreder worden aangemerkt nu niet op voorhand (op grond van een overeenkomst met de drijver van inrichting) vaststaat dat zij reële zeggenschap heeft over de activiteiten van de inrichting en het daarmee in haar macht heeft om handelen in strijd met artikel 17.2 WMB te voorkomen.


Rut Wingens

  Toepassing beleidsregels. Beoordeling gevolgen. Bijzondere omstandigheden.


Tycho Lam

  Voor bevoegdheid tot handhaving is de feitelijke situatie ten tijde van het besluit bepalend en niet de vergunde situatie.

  Legaliseren chalet annex bedrijfswoning. Weigering omgevingsvergunning. Verklaring van geen bedenkingen. Bevoegdheid college.

  Eigenaar geen overtreder. Toepassing Woningwet per 1 april 2007.

  De rechtbank heeft ten onrechte zelf in de zaak voorzien.

  Foto’s van appellant kunnen niet dienen als bewijs van de overtreding. Het is de ter zake deskundige medewerker van het bevoegd gezag die de waarneming van de overtreding moet doen.

  Er is (vermoedelijk) sprake van een zakelijk samenwerkingsverband met personen die strafbare feiten hebben begaan. Vergunning terecht geweigerd.

  Appellant heeft geen belang meer bij de invordering van de dwangsommen nu de overtreding is beëindigd.

  Zomerhuisje. Toepassing Bor. Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

  De reikwijdte van de zorgplicht die in acht moet worden genomen, wordt bepaald door de concrete voorschriften en beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden.

  Geen sprake van nuttige toepassing maar van afvalverwijdering nu eiseres het oogmerk had om zich van de afvalstoffen te ontdoen.

Toont 1 - 20 van 256 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7 8 9 12 13
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.