Zoekresultaat: 9 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2011 x

  Overschrijding van de redelijke proces­termijn als bedoeld in het EVRM. Ont­breken van omstandigheden die deze ­overschrijding rechtvaardigen. Betaling van schadevergoeding aan appellanten voor de geleden immateriële schade.


Hans Paul Nijhoff

  Alleen bij ernstige geluidoverlast kan sprake zijn van strijd met het EVRM.

  Artikel 1.6 en 1.6a van de Crisis- en herstelwet zijn niet in strijd met het EVRM en het Verdrag van Aarhus.

  Geen verplichting voor het bevoegd gezag om bij het verlenen van een milieuvergunning de in de NEC-richtlijn opgenomen emissieplafonds voor verontreinigende stoffen in acht te nemen.

  Het in de Crisis- en herstelwet opgenomen verbod voor lagere bestuursorganen om beroep in te stellen tegen niet tot hen gerichte besluiten is niet in strijd met het EVRM, Aarhus en het Europees Handvest.

Jurisprudentie

ABRvS 11 mei 2011, nr. 201002353/1/M2 (GS Noord-Brabant)

Tijdschrift StAB, Aflevering 3 2011
Auteurs Valérie van ’t Lam
Samenvatting

  Ondanks beschikbaarheid nieuwere versie NeR is terecht aansluiting gezocht bij ­versie van de NeR als genoemd in de ­Regeling aanwijzing BBT-documenten.


Valérie van ’t Lam

  Relatie financiële uitvoerbaarheid en eventuele ongeoorloofde staatsteun. Wijziging jurisprudentie inzake toetsingskader.


Tonny Nijmeijer

  Het Waterbeheerplan 2010-2015 voorziet in hetgeen door de Kaderrichtlijn Water is voorgeschreven en is dus niet in strijd met het voorzorgsbeginsel.

  Toepassing artikel 1.4 Chw. Uitleg begrip centrale overheid. Verdrag van Aarhus.

Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.