Zoekresultaat: 10 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2003 x
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli 2003, nr. 200205582/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het streekplanherziening 'Westerschelde Container Terminal' van de provincie Zeeland. Gelet op het doel van het plan en het bepaalde in artikel 6, vierde lid, van de Habitatrichtlijn hadden verweerders niet mogen
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 20 augustus 2003, nr. 200203256/1 (GS Zuid-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor een afvalverwijderingsbedrijf. Elders op het industrieterrein bevindt zich een tweede vestiging van het bedrijf. Appellant meent dat de activiteiten in deze tweede vestiging ten onrechte niet bij de beoordeling zijn
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 april 2003, nr. 200202768/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Den Haag. Gebruikmaking van de in het Uitbreidingsplan opgenomen afwijkingsbevoegdheid die een uitbreiding van de bebouwing mogelijk maakte
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRS 22 april 2002, nr. 200301465/2 (Coevorden)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Vergunning krachtens de Wm voor een brandweerkazerne en ambulancepost. Verzoeker om schorsing klaagt over geluidshinder van het gebruik van de sirenes bij het uitrukken van brandweer- en ziekenauto's. Eerder heeft de Afdeling een voor deze inrichting afg
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 5 februari 2003, nr. 200105931/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het 'Provinciaal Omgevingsplan Limburg' van de provincie Limburg. Ingevolge artikel 24 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen geen zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan worden ingediend, voorzover het ontwerp van een beste
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 8 januari 2003, nr. 200104941/1 (GS Friesland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een motorcrosscircuit. Op het circuit worden zowel trainingen (doorgaans 6 uren per week) als wedstrijden (maximaal 6 per jaar over 7 dagen) gehouden. Appellanten stellen dat verweerders er ten
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2002, nr. 200200050/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Rijksweg 73-Zuid' van de gemeente Swalmen. Dat de geldigheidsduur van het SGR ten tijde van het bestreden besluit was vervallen, betekent niet zonder meer dat het daarin vermelde beleid niet langer als rijksbeleid
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Voorzieningenrechter van arrondissementsrechtbank Amsterdam van 26 september 2002, nr. AWB 02/3621

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een (correctief) referenduminitiatief, gemeente Amsterdam. Referendumverordening die de mogelijkheid biedt een referendum te houden over een bestemmingsplan is niet op zichzelf in strijd met de WRO, en derhalve wegens strijd met een
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 6 november 2002, nr. 200200036/1 (Dongeradeel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Afwijzing van verzoek om vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet (Nbw) voor een ontsluitingsweg. Verweerder heeft daarbij overwogen dat de aanleg van de weg was ingegeven door de beoogde aanleg van catamaranstrand. Nu dit van de baan is en de weg
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu 02-133: ABRS 23 oktober 2002, nr. 200201238/1 (Wieringermeer)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een constructiebedrijf. Appellante-vergunninghoudster is van mening dat ten onrechte geluidsgrenswaarden zijn gesteld ter plaatse van woningen van derden in plaats van de rekenpunten zoals genoemd
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.