Zoekresultaat: 8 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2005 x
Jurisprudentie

ABRvS, 20 juli 2005, nr. 200409514/1, Bunnik/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De rechtbank heeft terecht overwogen dat niet is uitgesloten dat de bouwmogelijkheden van de bestemming ´Agrarische bebouwing´ onder het oude planologische regime als gevolg van beperkende milieuvoorschriften voor een aantal vormen van bebouwing zouden
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 juli 2005, nr. 200408781/1, Coevorden/bestemmingsplan 'Coevorden centrum, Markt en omgeving'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De stelling van verweerder dat de cultuurhistorische waarden van Coevorden thans slechts beperkt uit de verf komen door een matige inrichting van de openbare ruimte, geeft geen antwoord op de vraag waaruit deze waarden bestaan en waarom deze juist door
Auteurs Voerman, J.

Voerman, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 juni 2005, nr. 200407090/1, Leeuwarden/bestemmingsplan 'Buitengebied Leeuwarden'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De vrijstellingsbepaling, die vergroting van onder het overgangsrecht gebrachte bouwwerken mogelijk maakt, heeft een algemeen karakter. Daarom past het niet een uitzondering te maken voor een specifiek geval. Het ontbreken van de zinsnede 'waarin zich
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 9 februari 2005, nr. 200400323/1, Amsterdam/bestemmingsplan ‘Stationseiland’

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Ten tijde van het bestreden besluit kon niet anders worden geconcludeerd dan dat de per 1 januari 2005 geldende jaargemiddelde en 24 uurgemiddelde grenswaarden voor zwevende deeltjes, alsmede de per 1 januari 2010 geldende jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide, op enkele plaatsen binnen het plangebied zullen worden overschreden.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 19 januari 2005, nr. 200403473/1, stadsdeel Westerpark/uitwerkingsplan ‘Uitwerking 15 van het bestemmingsplan ‘Staatsliedenbuurt’ (KDV Van Beuningenplein 103)’

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden De kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerp-uitwerkingsplan in een weekblad is in strijd met hetgeen in het moederplan omtrent de publicatie van de terinzagelegging is bepaald. Het onderzoek inzake de geluidbelasting op de gevels van de
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 8 december 2004 nr.200401808/1 inzake artikel 1.1a Wm en artikel 13 Wet bodembescherming (Staatssecretaris VROM).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Zorgplichtbepaling van artikel 1.1a Wet milieubeheer is een vangnetbepaling die slechts kan worden ingeroepen bij ernstige nadelige gevolgen voor het milieu.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 24 november 2004 nr. 200403656/1 inzake artikel 8.11, derde lid Wm (Elburg).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden In een vergunning kan niet worden voorgeschreven dat bezoekers een bepaalde rijroute moeten volgen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 27 oktober 2004 nr. 200402378/1 inzake artikel 1.1, eerste lid Wm en bijlage I, categorie 1.1, onder b Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Papendrecht).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden De term ‘verbrandingsmotoren’ in categorie 1.1, onder b, van bijlage I bij het Ivb ziet uitsluitend op verbrandingsmotoren van installaties en dus niet op voertuigen.
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.