Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 21 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

Johan Teters

  Schadebeperkend handelen. Omvang brutowinstderving. Referentieperiode.

  Ontbreken causaliteit, schade te herleiden tot ondernemersbeslissingen.

Artikel

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Tijdschrift StAB, Aflevering 4 2014
Auteurs Johan Teters

Johan Teters

  Aansprakelijkstelling voor overstromingsschade wegens bezwijken veenkade door langdurige droogte. Langdurige droogte in 2003 nog niet als risico onderkend. Het hoogheemraadschap is niet beneden de zorg van een goed beheerder gebleven. De veenkade (opstal) voldeed aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen.

  Het vervallen van de vergunning is uitputtend geregeld in de NB-wet 1998.


Marieke Kaajan

  Uitbreiding bedrijventerrein. Provinciale verordening. Begrip stedelijke ontwikkeling. SER-ladder. Relativiteitsbeginsel.


Tycho Lam

Johan Teters

  Milieuvergunning terecht ingetrokken omdat niet de best beschikbare technieken waren voorgeschreven. Ook niet-IPPC-inrichtingen moeten voldoen aan de best beschikbare technieken. Wijziging van de vergunning leidt tot een andere grondslag van de aanvraag op grond waarvan de ingetrokken vergunning is verleend

  Verwijzing in Bouwverordening naar parkeernormen in Parkeernota. Normen zijn daarmee algemeen verbindende voorschriften geworden.


Tonny Nijmeijer
Artikel

Projectbesluit, Wabo en overgangsrecht

Enkele knelpunten belicht

Tijdschrift StAB, Aflevering 3 2010
Auteurs Tycho Lam en Tonny Nijmeijer

Tycho Lam

Tonny Nijmeijer

  Vergunning terecht geweigerd wegens strijd met het bestemmingsplan.


Hans Paul Nijhoff
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 januari 2008, nr. 200607148/1, Maasdriel/bestemmingsplan 'Rondweg Hedel'

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2008
Trefwoorden Bestemmingsplan, Streekplan, Herziening, Verkorte procedure, Milieueffectrapportage, Ruimtelijke ordening, Vereniging, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Onherroepelijkheid, Optie
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 mei 2007, nr. 200605004/1, Kampen/bestemmingsplan 'Brunnepe-Oranjewijk'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Woning, Gemeentebestuur, Kwaliteit, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, College van burgemeester en wethouder, Gemeente, Gemeentelijk monument, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 2 mei 2007, nr. 200605059/1, Haaksbergen/bestemmingsplan 'Buitengebied'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Bestemmingsplan, Permanente bewoning, Ruimtelijke ordening, Gemeenteraad, Hardheidsclausule, Ontheffing, Vakantiewoning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bewijslast, Gemeentelijke basisadministratie
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Jurisprudentie

ABRvS 23 mei 2007, nr. 200606242/1 inzake art. 8.11, derde lid en art. 1.1, eerste lid Wm (GS Gelderland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Vergunning, Bestuurder, Aanwijzing, Aanbeveling, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bedrijfstak, Deskundigenbericht, Dier, Merk, Motivering
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 5 juli 2006, nr. 200508688/1, Boxmeer/wijzigingsplan 'Kom Vierlingsbeek'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Perceel, Woning, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, College van burgemeester en wetgeving, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak, Belanghebbende, Eigenaar, Optie
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 9 februari 2005 nr. 200405894/1 inzake art. 8.2 Wm en bijlage I, categorie 28.4, onder f Ivb (GS Limburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden De oprichting van grondwallen met afvalstoffen is geen (zelfstandige) inrichting nu het gaat om eenmalige toepassing van afvalstoffen.
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 29 september 2004 nr. 200307287/1 inzake artikel 8.1 en artikel 8.11, derde lid Wm (GS Limburg).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Geurvoorschriften in onderliggende vergunning hebben ook betrekking op een later vergunde verandering van de inrichting.
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 21 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.