Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 10 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

    De NAM is aansprakelijk voor de door inwoners van het Groningerveld geleden en/of nog te lijden immateriële schade, als gevolg van aardbevingen.

    Schoolgebouw. Toetsingssystematiek in VNG-brochure. Stemgeluid kinderen. Akoestisch onderzoek. Representatieve benutting van hetgeen het plan planologisch maximaal mogelijk maakt.

    Meewegen van het voordeel.

    Plattelandswoning. Beleidsregels. Spuitzone.

    Bestemmingsplan Buitengebied 2011, tussenuitspraak en aanvullen beroepsgronden, overgangsrecht, positief bestemmen of uitsterfregeling.


Daniëlle Roelands-Fransen
Titel

Milieu : ABRvS 21 september 2005, nr. 200407989/1 inzake art. 1.1.1 Vuurwerkbesluit en art. 3 Verdrag inzake de rechten van het kind (Enschede)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Tuinen geen kwetsbare objecten in de zin van het Vuurwerkbesluit. Geen sprake van strijd met het Verdrag inzake de rechten van het kind.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 26 februari 2003, nr. 200201822/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Nederweert. Bij een vergelijking van de planologische regimes in het kader van artikel 49 WRO is niet de feitelijke situatie van belang, doch dient te worden uitgegaan van een maximale
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 19 februari 2003, nr. 200202248/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Voorhout. Een redelijk denkend en handelend koper kan er niet van uitgaan dat een voorontwerp voor een bestemmingsplan een vaststaande uitwerking van de toekomstige invulling van een gebied
Auteurs Redactie

Redactie

Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.