Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 69 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Voordeelverrekening. Geen gerechtvaardigde verwachting dat strijdige situatie met bestemmingsplan wordt opgeheven.

  Afstandsvereiste Wet stankemissie staat voorzienbaarheid niet in de weg.


Berthy van den Broek

  Met ‘kleine, niet voor bewoning bestemde gebouwen’ is de maximale bouwhoogte gegeven.

  Anonimiseren toezichthouders is onvoldoende gemotiveerd.

  De NAM is aansprakelijk voor de door inwoners van het Groningerveld geleden en/of nog te lijden immateriële schade, als gevolg van aardbevingen.

  Normaal maatschappelijk risico. Drempel 5%.


Berthy van den Broek

  Niet aannemelijk dat realisatie van een geluidscherm niet slechts een theoretische mogelijkheid is.


Peter Willems

  Overzicht hoofdlijnen jurisprudentie planschade.

  Representatieve invulling van de planologische mogelijkheden horeca. Geluid. Parkeren. Wijzigingsbevoegdheid.


Tycho Lam

  Overwegingen normaal maatschappelijk risico.


Berthy van den Broek

  Compensatie in natura door omgevingsvergunning voor vervallen planologische mogelijkheden.

  Mogelijkheden ingevolge de overgangsbepalingen bij een bestemmingsplan dienen buiten beschouwing te worden gelaten bij een planologische vergelijking.


Berthy van den Broek

  Normaal maatschappelijk risico, aard en omvang.

  Volgorde voorzienbaarheid en normaal maatschappelijk risico bij bepalen omvang van de schade.


Berthy van den Broek

  Drempel normaal maatschappelijk risico van 5% toegelicht

  Beleidsregels. Hardheidsclausule.

  Meewegen van het voordeel.

  Onroerende zaak waar de aanvraag om tegemoetkoming in planschade betrekking op heeft.

  Overtreding niet van geringe aard en ernst. Afzien van handhaving.


Tycho Lam
Toont 1 - 20 van 69 gevonden teksten
« 1 3 4
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.