Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 285 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Gevolgen van enige betekenis. Hogere regelgeving verplicht tot toetsing plattelandswoning aan luchtkwaliteitseisen.

  Kruimelgevallenregeling. Niet-ingrijpende herinrichting openbaar gebied. Commercieel terras.

  Overzichtsuitspraak Ladder voor duurzame verstedelijking.

  Feitelijk gebruik is bepalend voor beantwoording vraag of aan een dienstwoning of bedrijfswoning bescherming toekomt.

  De procedurele eisen gesteld aan de invordering van een dwangsom zijn geen doel op zich.


Mr. R. Veenhof

  Tijdelijke losvoorziening. Kruimelregeling. Relativiteitsbeginsel.


Robin Aerts

Lianne Barnhoorn

  Bouwen en wijzigingen monument. Reclame achter ramen. banieren en lichtlijnen aan gevel. Omgevingsvergunning. Beleidsregels. Bouwwerk.

  Hotel-restaurant. Ondergeschikte wijzigingen bouwplan. Uitgebreide voorbereidingsprocedure. Geen geringe verschillen tussen de planologische regeling in het bestemmingsplan en de beheersverordening. Beheersverordening onverbindend.

  Overzichtsuitspraak Ladder voor duurzame verstedelijking.

  Hotelmatig gebruik van woonruimte. Strijd met bestemmingsplan. Overschrijding 60 dagenregeling.

  Experimenteel karakter bestemmingsplan. Uitnodigingsplanologie. Voortzetting bestaand gebruik. Afwijkingsmogelijkheden. Programma. Begrip erf.


Tycho Lam

  Geen ruimte voor interpretatie drempelwaarde in Besluit m.e.r. nu in de wettekst expliciet de volume-eenheid m³ is vastgelegd.

  Toetsing aan beheersverordening. Bestaand en toegestaan gebruik. Hypermarkt of winkelcentrum.

  Parkeren. Dynamische verwijzing. Rechtszekerheid. Beleidsregels. Toepassing afwijkingsbevoegdheid. Wetsinterpreterende beleidsregels.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Plattelandswoning. Geur. Bepalen hoogte achtergrondbelasting. Betrekken geuremissies eigen bedrijf.

  Definitie oppervlakte, grondoppervlakte, woonoppervlakte.

  Omvang dakopbouw niet van belang voor toepassing kruimelregeling.

  Verlening twee omgevingsvergunningen. Toepassing Bor. Wijzigingen van ondergeschikte aard. Begrip draagconstructie. Verplaatsing kolom.

  Het Activiteitenbesluit bevat een uitputtende regeling voor wat betreft het ten gehore brengen van onversterkte muziek. Geen toetsing aan de zorgplichtbepaling.

Toont 1 - 20 van 285 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7 8 9 14 15
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.