Zoekresultaat: 11 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Een begunstigingstermijn is er niet op gericht de mogelijke legalisering van niet-vergunde activiteiten af te wachten.

  In casu kon met een elektronische kennisgeving worden volstaan. Geen strijd met artikel 6 EVRM.

  Erfpacht, passieve voorzienbaarheid, normaal maatschappelijk risico.

  Bevoegdheid tot handhavend optreden. Tegelenjurisprudentie. Gevolgen van vernietiging bestemmingsplan voor niet onherroepelijke omgevingsvergunning.

  Planvergelijking. Theoretische mogelijkheid. Aansluiten bij WOZ.

  Voorzienbaarheid, vervaltermijn structuurplan niet relevant, potentiƫle bouw- en gebruiksmogelijkheden sportpark vergelijkbaar aan oprichting 105 woningen.

  Ontheffing Flora- en faunawet vereist. Door het woningbouwproject wordt het in de Flora- en faunawet neergelegde verbod op het verstoren van de vaste rust- en verblijfplaats van het steenuilenpaartje overtreden

Jurisprudentie

ABRvS 7 april 2004, nr. 200303701/1 Tilburg/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Verzoekster is in strijd met artikel 7:9 Awb niet in de gelegenheid gesteld te worden gehoord over de in het kader van de bezwaarprocedure, op verzoek van de gemeenteraad, door de SAOZ gegeven toelichting op de door hem gehanteerde werkwijze.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 december 2002, nr. 200104058/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Golfbaan Backerbosch' van de gemeente Margraten. Het bestemmingsplan voorziet niet in de exploitatie van de das, en er bestaat geen rechtstreeks verband tussen de (verwezenlijking van) het plan en het bij toeval
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 december 2002, nr. 200102856/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het stadsvernieuwingsplan 'IJlst-kom' van de gemeente Wymbritseradiel. Het stadsvernieuwingsplan is gebaseerd op artikel 31 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing. Deze wet noch een andere wet kent een uitdrukkelijke bepaling waarin
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Rb. Middelburg 9 oktober 2001, nr. Awb 00/638, Awb 00/699 en Awb 00/703, Vlissingen/bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2002
Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Herziening, Streekplan, Gemeente, Wethouder, Burgemeester, Perceel, Bouwvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.