Zoekresultaat: 25 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

    Gezondheidseffecten windturbines.

    Gedeeltelijke aanwijzing van monument ‘Light’. In stand laten rechtsgevolgen. Reformatio in peius.


Tonny Nijmeijer

    Supermarkt. Relativiteitsbeginsel ten aanzien van beroep op archeologische waarden en ongeoorloofde staatssteun. Voorwaardelijke verplichting.

    Dat realisering van een winkelbestemming in economisch opzicht onwaarschijnlijk is, betekent niet dat deze met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten was.


Berthy van den Broek

    Verjaring aanvraag artikel 49 WRO en aanduiding schadeoorzaak

Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 juni 2008, nr. 200706699/1, Gaasterlân-Sleat/vrijstelling en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2008
Trefwoorden Ontheffing, Perceel, Opzet, Bouwvergunning, Ruimtelijke ordening, Voorwaarde, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Dier, Raad van state, Boomkwekerij
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 14 mei 2008, nr. 200704730/1 (Dalfsen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2008
Trefwoorden Afval, Gedeputeerde staten, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, College van burgemeester en wethouder, Last onder dwangsom, Vergunning, Verspreiding, Administratief recht, Burgemeester, Caravan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 november 2005, nr. 200502230/1 en nr. 200502280/1, Rijssen-Holten/aanlegvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Er bestaat geen rechtsgrond op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders was gehouden aan de verlening van de aanlegvergunning de voorwaarde te verbinden dat niet met het kappen van bomen mag worden begonnen voordat ontheffing op grond
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 november 2005, nr. 200409933/1, stadsdeel Amsterdam-Centrum/bestemmingsplan 'Westelijke Eilanden'

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Met de stelling dat het onwaarschijnlijk is dat rondvaartboten gebruik zullen maken van de mogelijkheid aan het Touwenterrein af te meren, miskent verweerder zijn verplichting te onderzoeken welke gevolgen het plan zou kunnen hebben voor het woon- en
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden ABRvS 5 oktober 2005, nr. 200508173/1 (Utrecht); ABRvS 6 oktober 2005, nr. 200505074/2 (GS Limburg); ABRvS 12 oktober 2005, nr. 200500271/1 (GS Zuid-Holland); Vz. ABRvS 18 oktober 2005, nr. 200507534/2 (Den Haag); ABRvS 19 oktober 2005, nr. 200410271/1 (Lingewaal)
Auteurs Meulen, T. van der

Meulen, T. van der
Titel

Milieu kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden ABRvS 6 juli 2005, nr. 200407549/1 (Purmerend); ABRvS 13 juli 2005, nr. 200407037/1 (GS Zuid-Holland); ABRvS 13 juli 2005, nr. 200408474/1 (GS Utrecht); ABRvS 20 juli 2005, nr. 200407458/1 (GS Groningen); ABRvS 20 juli 2005, nr. 200410395/1 (Eindhoven);
Auteurs Meulen, T. van der en Nijhoff, H.P.

Meulen, T. van der

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

HR 13 augustus 2004, nr. 37836; Jacobswoude/heffing leges

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Door of vanwege het gemeentebestuur verrichte werkzaamheden in verband met een verzoek om planschadevergoeding betreffen de publieke taakuitoefening en kunnen dus niet als dienst worden aangemerkt. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek k
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 12 mei 2004, nr. 200305190/1 Purmerend/vrijstelling ex artikel 19, eerste lid, WRO en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Als uitgangspunt geldt dat niet ieder bouwplan dat tot gevolg heeft dat een beschermde diersoort zich moet aanpassen aan de veranderde omgeving reeds daarom moet worden aangemerkt als een opzettelijke verontrusting van beschermde diersoorten als bedoeld i
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden ABRvS 21 juni 2004, nr. 200303698/1 (Oostermeer): Wet milieubeheer, artikel 8.8, lid 3 aanhef en onder a Algemene wet bestuursrecht artikel 3:2. Tweeledig toetsingskader voor een inrichting die deels op en deels buiten een gezoneerd industrieterrein ligt. In geding is de revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 november 2003, nr. 200204306/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Heerlen. Sinds begin 2003 oordeelt de Afdeling dat de datum waarop het beweerdelijk schadeveroorzakend besluit in werking is getreden (in plaats van de datum waarop het besluit onherroepelijk is geworden), beslissend is voor
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 24 oktober 2003, nr. 02/06231

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake de heffing van leges voor het in behandeling nemen van een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Bennebroek. Heffing van leges terzake van een verzoek om schadevergoeding ex artikel 49 WRO is niet toegestaan
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 september 2003, nr. 200203940/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Menaldumadeel. Voor een afwijking van de regel dat in het kader van een beoordeling of sprake is van een nadeliger situatie het nieuwe planologische regime
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van het Hof 's-Gravenhage van 14 november 2001, nr. BK-01/00751

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake de heffing van leges in verband met een verzoek om planschadevergoeding (gemeente Jacobswoude). Legesheffing voor het in behandeling nemen van een verzoek om toekenning van een planschadevergoeding ex artikel 49 WRO
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 17 juli 2002, nr. 200105865/1 inzake art. 12 en 18 Nbw (Staatssecretaris van LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Afwijzing schadevergoeding/nadeelcompensatie wegens niet kunnen rapen van mosselen. Voor schadevergoeding bestaat geen rechtsgrond. Nadeel valt onder maatschappelijk risico verzoeker
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu 01-72 : ABRS 4 juli 2001, nr. 200005430/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2001
Trefwoorden StAB 2001/03/06
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 25 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.