Zoekresultaat: 18 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Plattelandswoning. Geurgevoelig object. Systematiek Wabo en Wgv. Bescherming derdenbewoning.


Tonny Nijmeijer

  SER-ladder. Belanghebbende. Relativiteitsvereiste. Haalbaarheid alternatieve locatie voor herstructurering.

  Bij besluit inzake snelheidsverhoging op de A13 Overschie is wat betreft de aspecten geluid en luchtverontreiniging onvoldoende gewicht toegekend aan de belangen van omwonenden.

  Afwijken van bestemmingsplan. Bor. Vereiste dat aantal zelfstandige woningen gelijk blijft. Verwijzing naar norm in huisvestingsverordening

  Ontvankelijkheid. Hoogtematen. Regeling verbod short stay in bestemmingsplan


Tonny Nijmeijer

  Geen beschermende werking bouwovergangsrecht in geval van bouwvergunning die is aangehouden


Tonny Nijmeijer

  Appellante is belanghebbende nu zij een bundeling van rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken individuele belangen tot stand brengt waarmee effectieve rechtsbescherming gediend kan zijn. Geluid van doorgaand treinverkeer binnen de inrichting in dit geval ten onrechte niet bij de beoordeling betrokken. Evenals bij vaar- en wegverkeer geeft ook het geluid van treinverkeer van en naar een inrichting op een gezoneerd industrieterrein geen grond om de vergunning te weigeren

  Realisering voorzieningen, gelet op de in de Structuurschets vermelde komst van ongeveer 450 woningen en realisering van woningen op diverse locaties, voorzienbaar.


Berthy van den Broek

  Functieveranderingsbeleid streekplan, toepassing Wgv.

Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 april 2008, nr. 200608741/1, Delft/bestemmingsplan 'Spoorzone'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2008
Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Voorwaarde, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwwerk, Kwaliteit, Memorie van toelichting, Algemene voorwaarden, Gemeenteraad, Milieueffectrapportage
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 maart 2008, nr. 200608414/1, Rotterdam/bestemmingsplan 'Nieuw Crooswijk'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2008
Trefwoorden Concentratie, Luchtkwaliteit, Stikstofdioxide, Bestemmingsplan, Bouw, Gemeenteraad, Ruimtelijke ordening, Nabijheid, Stichting, Woning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 17 oktober 2007, nr. 200602992/1, Deurne/bestemmingsplan 'Zuidelijke omleiding'

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2008
Trefwoorden luchtkwaliteit, Bestemmingsplan, Concentratie, Ruimtelijke ordening, Gemeenteraad, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestuursorgaan, Gemeentebestuur, Aanwijzing, Afwaardering
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 11 juli 2007, nr. 200702363/1, Utrecht/Kapvergunning - Stationsgebied

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Gemeente, Sloopvergunning, Bouw, Ruimtelijke ordening, Contract, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwvergunning, Gedetineerde, Gemeenteraad, Kabel
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 mei 2007, nr. 200602487/1, Maassluis/bestemmingsplan 'Burgemeesterswijk'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Bouw, Woning, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Geluidhinder, Belangenafweging, Ministeriële regeling, Motivering, Zorgvuldigheid
Auteurs Redactie

Redactie
Artikel

Het belanghebbendebegrip en de onderdelenfuik in het milieurecht: recente ontwikkelingen

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2007
Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Belanghebbende, Milieuvergunning, Perceel, Administratief recht, Milieurecht, Relativiteitsvereiste, Bouwvergunning, Eigenaar, Hoofdzaak
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 29 november 2006, nr. 200510557/1 inzake art. 20.1 Wm en art. 1:2 Awb (Maasdriel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Vereniging, Belanghebbende, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak, Merk, Milieuvergunning, Algemeen belang, Gemeente, Niet-ontvankelijkheid, Vergunningverlening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 16 augustus 2006, nr. 200510321/1 inzake art. 1:2 Awb (GS Noord-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Belanghebbende, Woning, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw, Geluidhinder, Bezwaarschrift, Eigenaar, Gebruiker, Gerechtigde
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 26 juni 2002, nr. 200104539/1, Nootdorp/'Ypenburg-Nootdorp'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Goedkeuring kan niet onder voorwaarden worden verleend. Bijzonder geval van ontvankelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.