Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 92 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Peildatum toekomstige inkomensschade.

  Weigeren van hotelfunctie. Gemeentelijk beleid. Vertrouwensbeginsel. Vooringenomenheid.

  In casu kon met een elektronische kennisgeving worden volstaan. Geen strijd met artikel 6 EVRM.

  Anonimiseren toezichthouders is onvoldoende gemotiveerd.

  Verlening twee omgevingsvergunningen. Toepassing Bor. Wijzigingen van ondergeschikte aard. Begrip draagconstructie. Verplaatsing kolom.

  Het college is bevoegd om een vuurwerkvrije zone aan te wijzen. Geen strijd met Notificatierichtlijn of UNESCO-Verdrag.

  Een meldingsbevestiging naar aanleiding van de Regeling pas is niet op rechtsgevolg gericht en derhalve geen besluit in de zin van de Awb.


Marieke Kaajan

  Ladder duurzame verstedelijking. Actuele regionale behoefte. Uitvoerbaarheid.


Tycho Lam

  Er is (vermoedelijk) sprake van een zakelijk samenwerkingsverband met personen die strafbare feiten hebben begaan. Vergunning terecht geweigerd.

  Appellante is geen belanghebbende nu niet aannemelijk is dat zij – naar objectieve maatstaven gemeten – hinder van enige betekenis ondervindt.


Valérie van ’t Lam
Artikel

De bescherming van de volksgezondheid in het omgevingsrecht

Tijdschrift StAB, Aflevering 3 2014
Auteurs mr. J.K. van de Poel en mr. M. van Harten

mr. J.K. van de Poel

mr. M. van Harten

  Aansprakelijkstelling voor overstromingsschade wegens bezwijken veenkade door langdurige droogte. Langdurige droogte in 2003 nog niet als risico onderkend. Het hoogheemraadschap is niet beneden de zorg van een goed beheerder gebleven. De veenkade (opstal) voldeed aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen.

  Aanwijzing categorieën van gevallen. Artikel 6.5 lid 3 Bor. Algemeen verbindende voorschriften.

  Aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist

  Schadevergoeding aan zowel eiser als exploitant wegens overschrijding redelijke procestermijn

  Procedureregeling in plan is in strijd met de Wabo. Begrip industrieterrein. Zonebeheersmodel

  Belanghebbende bij het niet tijdig vaststellen van een bestemmingsplan

  Een bestemming kan op zichzelf geen beletsel vormen voor de uitvoering van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, welke daarmee niet in overeenstemming zijn


Tonny Nijmeijer

  Er is sprake van bijzondere omstandigheden die een nadere beoordeling van de kosteneffectiviteit van de te treffen BBT-maatregelen wenselijk maken


Hans Paul Nijhoff
Toont 1 - 20 van 92 gevonden teksten
« 1 3 4 5
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.