Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 74 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Peildatum toekomstige inkomensschade.

  Voorzieningen ten behoeve van nazorg voormalige stortplaats vormen geen inrichting WMB.

  Normaal maatschappelijk risico, vaste drempel en/of korting op het schadebedrag.


Peter Willems

  Maximale maatvoering windturbines komt in praktijk niet voor. Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.

  Nadeelcompensatie. Vergoedbaarheid. Normaal maatschappelijk risico. Berekeningsmethode. Referentieperiode. Normomzet.


Berthy van den Broek

  Nadeelcompensatie. Normaal maatschappelijk risico. Omzetdaling. Referentieperiode.

  Voorzienbaarheid, verkoop van aandelen niet hetzelfde als verkoop van de onroerende zaak.

  Het is aan de drijver van een inrichting om te bepalen voor welke inrichting hij vergunning wenst te verkrijgen. Indien in de praktijk blijkt dat de niet aangevraagde in- en uitrit een deel van de inrichting is, mag deze niet worden gebruikt zonder dat daarvoor eerst vergunning is verleend.


Hans Paul Nijhoff

  Vestiging nieuwe bouwmarkt. Concurrenten. Belanghebbende. Relativiteitsbeginsel. Externe veiligheid, vormvrije m.e.r., uitvoerbaarheid. Conclusie staatsraad A-G Widdershoven. Correctie Langemeijer. Schending EVRM. EU-richtlijnen.

  Ook bij twijfel of sprake is van een dreigend milieurisico dient een ongewoon voorval zo spoedig mogelijk te worden gemeld.

  Wettelijk verbod op het houden en doden van pelsdieren voor de productie van bont was voorzienbaar. Inbreuk op eigendom is proportioneel, geen ontbreken van fair balance.

  Perifere detailhandel. Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling. Concurrenten. Ontvankelijkheid. Relativiteitsbeginsel.

  Megabioscoop. Ladder duurzame verstedelijking. Relativiteitsbeginsel. Concurrent. Bevestiging jurisprudentie.

  Eigenaar woning terecht als overtreder aangemerkt. In dit geval geen machtiging vereist voor het binnentreden van de woning.

  Vergunningaanvrager bepaalt voor welke inrichting hij vergunning wenst te verkrijgen.


Valérie van ’t Lam

  Wellness/complex. Ontvankelijkheid. Ladder duurzame verstedelijking. Relativiteitsbeginsel. Precisering jurisprudentie inzake concurrent. Relevante leegstand. Behoefte onderzoek. Landschappelijke inpassing. Strijd met provinciaal en gemeentelijk beleid. Luchtkwaliteit.

  Relativiteit. Plattelandswoning. Beoordeling luchtkwaliteit.

  Omgevingsvergunning voor bedrijfshal en scheepshelling. Splitsing bouwplan. Bouwvlak. Onlosmakelijke samenhang. Inrichting.

  Het ligt in de rede dat de minister ten aanzien van verschillende typen weggebonden ondernemingen verschillende omzetdrempels voor het ondernemersrisico zou hanteren.

Toont 1 - 20 van 74 gevonden teksten
« 1 3 4
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.